Torsdag 19.september 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte pr.telefon 18. mars 2010


Referat fra Konstituering av styret i utviklingslaget 2010

Sak 01/10 Konstituering

Leiar : Arne Husevåg (Valgt på årsmøtet)
Nestleiar : Jan Svein Hammer
Kasserar : Annette Wiederstrøm
Styremedlem: Roger Rimstad
Styremedlem: Ingvild Vereide Nave


Sak 02/10 Fordeling av arbeidsoppgaver

Representanter i Søholm gruppa :
Roger Rimstad og Jan Svein Hammer

Representanter i ”Prosjekt Bryggja 20XX” :
Ingvild Vereide Nave og Arne Husevåg

Representant Mobildekning i Rimstaddalen :
Roger Rimstad

Representanter ”Lysløype på Maurstad” :
Arne Husevåg og Ingvild Vereide Nave

Arne Husevåg
Leiar
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud
Status 17.juni 2019. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Tusen takk frå 17.mai komiteen !
Cruiseanløp til Norfjord i 2019
Søknadsskjema til Bryggja skule AS
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
29. sep
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening
26. - 27. okt
Salsmesse, påmelding innen 10-10-19
Bryggja Bygdatun
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind