Fredag 20.september 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Årsrekneskap 2009

.
INNTEKTER:
*****************
Medlemskontingent kr 15 300,00
Leieinntekt heimesida lag og org. kr 4 800,00
Leieinntekt heimesida bedrifter kr 6 500,00
Renteintekter, bank kr 2 464,00
SUM INNTEKTER: KR 29 064,00
UTGIFTER:
****************

Tilskudd kr 29 670,00
Kurs- og møteutgifter kr 583,00
Kontorrekvesita kr 130,00
Gaver kr 37,00
Telefonutgifter kr 987,00
Heimesida kr 4 003,00
Bankgebyr kr 33,00
SUM UTGIFTER KR 35 442,00
Underskot KR 6 378,00


BALANSE PR.31.12.2010
*********************************

Inngåande behaldning pr.01.01. kr 131 480,41
Underskot kr 6378,78
SUM EIENKAPITAL KR 137 858,41Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud
Status 17.juni 2019. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Tusen takk frå 17.mai komiteen !
Cruiseanløp til Norfjord i 2019
Søknadsskjema til Bryggja skule AS
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
29. sep
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening
26. - 27. okt
Salsmesse, påmelding innen 10-10-19
Bryggja Bygdatun
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind