Torsdag 19.september 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 30. April 2010


Referat

Stad Naveosen og Søholmen

Desse møtte:
Roger Rimstad
Jan Svein Hammer
Anette Wiederstrøm
Ingvild Vereide Nave
Arne Husevåg

Sak 03/10 Området ved Levdalsvatnet
Befaring ved Levdalsvatnet med de nye medlemmene i Utviklingslaget.
Det ble gjennomgått hva som er gjort ved tidligere prosjekt og hva som er tenkt videre.
Vi vil prøve å få videreført prosjektet med natursti for funksjonshemma fra skogsveien og ned til vannet.
Dette må vi gå i dialog med grunneigarane og fylket om. Lysløype er lagt på is inntil videre.

Sak 04/10 Prosjekt Søholmen
Etter turen til Levdalsvatnet var vi på Søholmen og fikk en gjennomgang av prosjektet der av Roger Rimstad.
Det som gjenstår på Søholmen er å ferdigstille toalett bygningen med rullestol rampe, dette blir tatt på dugnad i år. Det ble diskutert hva en skal gjøre med huset, slik det ser ut i dag er det bare å rive, men dette er en ting kommunen må ta opp med eigarene.
Så ble det tatt opp at en må søke kommunen om midler til skjøtsel.


Sak 05/10 Div prosjekt i utviklingslaget
Mobildekning i Rimstadalen: Roger Rimstad fortsetter arbeidet opp i mot kommunen og teleselskapet.

Prosjekt Bryggja 20XX:
Ingvild Nave, Peder Ole Maurstad og Arne Husevåg hadde møte 29.april. Det ble en gjennomgang av prosjektet og formålet med prosjektet.
Vi vil prøve å få til et møte i grendahuset hvor folket i bygda kan komme med innspill til kommuneplanen for Bryggja.
Det vi er på jakt etter er om det er noen som kan tenke seg å avstå (tilrettelegge) grunn for industri, boligtomter for spredt bebyggelse, nausttomter og alt som kan skape vekst på Bryggja. Har folk en foretnings ide må de bare lufte dette.
Når prosjektet er ferdig utarbeidet er intensjonen å legge dette ut på nett med full presentasjon av Bryggja og de muligheter som vi har her, natur, rekreasjon, tomter, industri, industri tomter, ja alt som kan trekke nye innbyggere til bygda.

Valg av referent: Ingvild Vereide Nave


Arne Husevåg
Leiar
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud
Status 17.juni 2019. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Tusen takk frå 17.mai komiteen !
Cruiseanløp til Norfjord i 2019
Søknadsskjema til Bryggja skule AS
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
29. sep
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening
26. - 27. okt
Salsmesse, påmelding innen 10-10-19
Bryggja Bygdatun
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind