Torsdag 19.september 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 20. september 2010


Referat fra styremøte, Mandag 20. Sept 2010

Stad : Maurstad

Disse møtte: Roger Rimstad
Anette Wiederstrøm
Arne Husevåg

Sak 06/10 Kjøp av datamaskin
Det ble vedtatt å kjøpe en bærbar datamaskin til Utviklingslaget, skriver skal disponere maskinen.

Sak 07/10 Bevilgning av midler til ballbinge v/Bryggja skule.
Det ble enstemmig bestemt å bevilge penger til ballbinge. Hvor mye vi skal bevilge må vi komme tilbake til når vi har fått et overslag av kostnadene på prosjektet.

Prosjekt Søholmen
Roger Rimstad orienterte om utviklingen på Søholmen og oppryddingen etter brannen.
Her har det vert ønskelig å få til en dugnad og ferdigstille toalettbygget, det har og vert snakk om å få til tak over murene på branntomten.

Mobildekning i Rimstadalen
Denne posten har vert nede en stund nå, men nå har Roger Rimstad vert i kontakt med Måløy Vekst og andre aktører og har forhåpentlig vis fått denne saken på agendaen igjen.

Prosjekt Bryggja 20XX
Dette prosjektet går sin gang, informerte styre i utviklingslaget hvor langt i prosessen dette er kommet. Her må vi inn med en utenforstående planlegger for systematisering og kvalitetssikring av prosjektet.


Arne Husevåg
leiarBryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud
Status 17.juni 2019. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Tusen takk frå 17.mai komiteen !
Cruiseanløp til Norfjord i 2019
Søknadsskjema til Bryggja skule AS
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
29. sep
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening
26. - 27. okt
Salsmesse, påmelding innen 10-10-19
Bryggja Bygdatun
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind