Fredag 28.februar 2020
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 20. september 2010


Referat fra styremøte, Mandag 20. Sept 2010

Stad : Maurstad

Disse møtte: Roger Rimstad
Anette Wiederstrøm
Arne Husevåg

Sak 06/10 Kjøp av datamaskin
Det ble vedtatt å kjøpe en bærbar datamaskin til Utviklingslaget, skriver skal disponere maskinen.

Sak 07/10 Bevilgning av midler til ballbinge v/Bryggja skule.
Det ble enstemmig bestemt å bevilge penger til ballbinge. Hvor mye vi skal bevilge må vi komme tilbake til når vi har fått et overslag av kostnadene på prosjektet.

Prosjekt Søholmen
Roger Rimstad orienterte om utviklingen på Søholmen og oppryddingen etter brannen.
Her har det vert ønskelig å få til en dugnad og ferdigstille toalettbygget, det har og vert snakk om å få til tak over murene på branntomten.

Mobildekning i Rimstadalen
Denne posten har vert nede en stund nå, men nå har Roger Rimstad vert i kontakt med Måløy Vekst og andre aktører og har forhåpentlig vis fått denne saken på agendaen igjen.

Prosjekt Bryggja 20XX
Dette prosjektet går sin gang, informerte styre i utviklingslaget hvor langt i prosessen dette er kommet. Her må vi inn med en utenforstående planlegger for systematisering og kvalitetssikring av prosjektet.


Arne Husevåg
leiarTrekningsliste 2019 frå salgsmessa
Bryggja Bygdatun
Trekningsliste, Haustfesten i oktober til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
1. feb - 31. jul
Vårplan til Fjordly ungdomssenter
1. mar
Årsmøte i skyttarlaget, frist for saker seinast 26.feb
Bryggja Skyttarlag
4. mar
innkalling til 17-mai komitèen for 2020, vedlagt liste
22. mar
Musikkbasar for Bryggja Skulekorps med gjestekorps Holvik Skulekorps
Bryggja Skulekorps
26. mar
Årsmøte i Bryggja Utviklingslag, frist saker 5.mars
29. mar
KOR-KAFE i Bryggja Kulturhus
Vestavind
19. apr
Ettermiddag konsert med YNB og gjestekorps Gursken Brass
Ytre Nordfjord Brass
17. mai
Årets 17-mai komitè
4. okt
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening