Onsdag 26.februar 2020
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 5. januar 2011

Referat fra styremøte

Stad : Bryggja omsorgssenter

Disse møtte:
Roger Rimstad
Anette Wiederstrøm
Jan Svein Hammer
Arne Husevåg

Bryggja 20XX :
Arve Aalen
Peder Ole Maurstad


Prosjekt Søholmen
Roger Rimstad orienterte om utviklingen på Søholmen, her har det vert ønskelig å få til en dugnad og ferdigstille toalettbygget.

Mobildekning i Rimstadalen

Nå er en intensjonsavtale undertegnet og om alt fell på plass kan det bli mobildekning i Rimstadalen høsten 2011. (med forbehold)

Prosjekt Bryggja 20XX
Dette prosjektet går sin gang, informerte styre i utviklingslaget hvor langt i prosessen dette er kommet.
Vi vil om kort tid sende ut et skriv til alle innbyggere på Bryggja slik at vi får engasjert flest mulig i denne prosessen. Vi vil også lage en E mail adresse slik at alle kan komme med innspill til den kommende kommuneplanen. Det er viktig at alle Bryggjaværinger engasjerer seg i dette prosjektet slik at vi igjen får ei levende bygd.
KOM MED GODE FORSLAG TIL VEKST I BYGDA.


Arne Husevåg
leiar
Trekningsliste 2019 frå salgsmessa
Bryggja Bygdatun
Trekningsliste, Haustfesten i oktober til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
1. feb - 31. jul
Vårplan til Fjordly ungdomssenter
1. mar
Årsmøte i skyttarlaget, frist for saker seinast 26.feb
Bryggja Skyttarlag
4. mar
innkalling til 17-mai komitèen for 2020, vedlagt liste
26. mar
Årsmøte i Bryggja Utviklingslag, frist saker 5.mars
29. mar
KOR-KAFE i Bryggja Kulturhus
Vestavind
19. apr
Ettermiddag konsert med YNB og gjestekorps Gursken Brass
Ytre Nordfjord Brass
17. mai
Årets 17-mai komitè
4. okt
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening