Torsdag 19.september 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 5. januar 2011

Referat fra styremøte

Stad : Bryggja omsorgssenter

Disse møtte:
Roger Rimstad
Anette Wiederstrøm
Jan Svein Hammer
Arne Husevåg

Bryggja 20XX :
Arve Aalen
Peder Ole Maurstad


Prosjekt Søholmen
Roger Rimstad orienterte om utviklingen på Søholmen, her har det vert ønskelig å få til en dugnad og ferdigstille toalettbygget.

Mobildekning i Rimstadalen

Nå er en intensjonsavtale undertegnet og om alt fell på plass kan det bli mobildekning i Rimstadalen høsten 2011. (med forbehold)

Prosjekt Bryggja 20XX
Dette prosjektet går sin gang, informerte styre i utviklingslaget hvor langt i prosessen dette er kommet.
Vi vil om kort tid sende ut et skriv til alle innbyggere på Bryggja slik at vi får engasjert flest mulig i denne prosessen. Vi vil også lage en E mail adresse slik at alle kan komme med innspill til den kommende kommuneplanen. Det er viktig at alle Bryggjaværinger engasjerer seg i dette prosjektet slik at vi igjen får ei levende bygd.
KOM MED GODE FORSLAG TIL VEKST I BYGDA.


Arne Husevåg
leiar
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud
Status 17.juni 2019. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Tusen takk frå 17.mai komiteen !
Cruiseanløp til Norfjord i 2019
Søknadsskjema til Bryggja skule AS
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
29. sep
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening
26. - 27. okt
Salsmesse, påmelding innen 10-10-19
Bryggja Bygdatun
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind