Fredag 20.september 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 21. februar 2011


Referat fra styremøte,

Stad : Hjemme hos Wiederstrøm

Disse møtte:
Roger Rimstad
Anette Wiederstrøm
Arne Husevåg
Bryggja 20XX :
Arve Aalen
Peder Ole Maurstad


Sak 01/11 Dato for Årsmøtet
Det ble bestemt dato for Årsmøtet, datoen vert 29.03.2011
Det er 3 stk som står for valg det er : 1: Ingvild Nave 2: Roger Rimstad 3: Arne Husevåg
2 stk tar gjenvalg det er Roger Rimstad og Arne Husevåg

Mobildekning i Rimstadalen
Roger Rimstad arbeider med dette.

Sak 02/11 Søknad om støtte til tur stier etc
Utviklingslaget skal sjå på mulighetene for å hente inn midler til merking og rydding av tur stier i bygda.

Sak 03/11 Bygdekafè
Det er kommet inn forslag om å flytte kafèdag fra lørdag til søndag, slik at det ikke kommer i konflikt med Bakeriet. Dette er noe som vi må ta opp på Årsmøtet slik at vi får det grundig vurdert.

Prosjekt Bryggja 20XX
Det er nå utarbeidet et skriv som skal sendes til alle innbyggere og grunneiere på Bryggja.
Vi har også opprettet en email adresse hvor ider og innspill fra De som ikke kan møte på idèdugnaden kan sende sine forslag.
Denne adressen vil det bli opplyst om på skrivet som blir sendt ut og på Bryggja.no
Idèdugnaden er planlagt holdt i begynnelsen av April. Vi kommer tilbake med dato på skrivet vi skal sende ut, det vil også bli annonsert på Bryggja sida.
Det ble også diskuterte økonomi og om vi skal bruke T.G.Åland videre i prosjektet. Vi ser det som en styrke å ha Åland med på Idèdugnaden, slik at han kan gå rundt å veilede om det er noe som er uklart i ting som folk vil forandre på i henhold til Kommuneplanen.


Arne Husevåg
leiar
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud
Status 17.juni 2019. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Tusen takk frå 17.mai komiteen !
Cruiseanløp til Norfjord i 2019
Søknadsskjema til Bryggja skule AS
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
29. sep
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening
26. - 27. okt
Salsmesse, påmelding innen 10-10-19
Bryggja Bygdatun
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind