Måndag 24.februar 2020
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Årsrekneskap for 2010

.
INNTEKTER:
*****************
Medlemskontingent kr 13 650,00
Leieinntekt heimesida lag og org. kr 5 700,00
Leieinntekt heimesida bedrifter kr 5 000,00
Renteintekter, bank kr 3 216,00
SUM INNTEKTER: KR 27 566,00
UTGIFTER:
****************

Tilskudd kr 20 150,00
Kurs- og møteutgifter kr 8 634,00
Kontorrekvesita kr 658,00
Gaver kr 999,00
Telefon/internett kr 1 316,00
Heimesida kr 4 003,00
Regneskapshonorarkr 3 924,00
Reklamekostnader kr 1 561,00
Bankgebyr kr 51,00
SUM UTGIFTER KR 41 296,00
Underskot KR 13 729,00


BALANSE PR.31.12.2010
*********************************

Inngåande behaldning pr.01.01. kr 137 858,41
Underskot kr 13 729
SUM EIENKAPITAL KR 151 587,41Trekningsliste 2019 frå salgsmessa
Bryggja Bygdatun
Trekningsliste, Haustfesten i oktober til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
1. feb - 31. jul
Vårplan til Fjordly ungdomssenter
1. mar
Årsmøte i skyttarlaget, frist for saker seinast 26.feb
Bryggja Skyttarlag
26. mar
Årsmøte i Bryggja Utviklingslag, frist saker 5.mars
29. mar
KOR-KAFE i Bryggja Kulturhus
Vestavind
19. apr
Ettermiddag konsert med YNB og gjestekorps Gursken Brass
Ytre Nordfjord Brass