Fredag 20.september 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Årsrekneskap for 2010

.
INNTEKTER:
*****************
Medlemskontingent kr 13 650,00
Leieinntekt heimesida lag og org. kr 5 700,00
Leieinntekt heimesida bedrifter kr 5 000,00
Renteintekter, bank kr 3 216,00
SUM INNTEKTER: KR 27 566,00
UTGIFTER:
****************

Tilskudd kr 20 150,00
Kurs- og møteutgifter kr 8 634,00
Kontorrekvesita kr 658,00
Gaver kr 999,00
Telefon/internett kr 1 316,00
Heimesida kr 4 003,00
Regneskapshonorarkr 3 924,00
Reklamekostnader kr 1 561,00
Bankgebyr kr 51,00
SUM UTGIFTER KR 41 296,00
Underskot KR 13 729,00


BALANSE PR.31.12.2010
*********************************

Inngåande behaldning pr.01.01. kr 137 858,41
Underskot kr 13 729
SUM EIENKAPITAL KR 151 587,41Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud
Status 17.juni 2019. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Tusen takk frå 17.mai komiteen !
Cruiseanløp til Norfjord i 2019
Søknadsskjema til Bryggja skule AS
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
29. sep
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening
26. - 27. okt
Salsmesse, påmelding innen 10-10-19
Bryggja Bygdatun
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind