Onsdag 26.februar 2020
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 19. mai 2011

på Bryggja Omsorgssenter

Referat fra Konstituering av styret i utviklingslaget 2011

Disse møtte
Arne Husevåg
Jan Svein Hammer
Vara : Betty Hessevik
Vara : Kristen Henning Heggedal


Sak 01/11 Konstituering

Leiar : Arne Husevåg (Valgt på årsmøtet)
Nestleiar : Torill Holvik
Kasserar : Annette Wiederstrøm
Styremedlem: Roger Rimstad
Skrivar : Jan Svein Hammer


Sak 02/11 Fordeling av arbeidsoppgaver


Representanter i Søholm gruppa :
Roger Rimstad og Jan Svein Hammer

Representanter i ”Prosjekt Bryggja 20XX” :
Styret

Representant Mobildekning i Rimstaddalen :
Roger Rimstad

Representanter for Levdalsvatnet:
Styret


Sak 03/11 Innkomne framlegg


1: Rydding av tursti på nordsida av Maurstad elva.

Styret skal sjå på saken. Her må grunneigarane kontaktes for tillatelse.
Arne Husevåg
Leiar
Trekningsliste 2019 frå salgsmessa
Bryggja Bygdatun
Trekningsliste, Haustfesten i oktober til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
1. feb - 31. jul
Vårplan til Fjordly ungdomssenter
1. mar
Årsmøte i skyttarlaget, frist for saker seinast 26.feb
Bryggja Skyttarlag
4. mar
innkalling til 17-mai komitèen for 2020, vedlagt liste
26. mar
Årsmøte i Bryggja Utviklingslag, frist saker 5.mars
29. mar
KOR-KAFE i Bryggja Kulturhus
Vestavind
19. apr
Ettermiddag konsert med YNB og gjestekorps Gursken Brass
Ytre Nordfjord Brass
17. mai
Årets 17-mai komitè
4. okt
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening