Torsdag 19.september 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 19. mai 2011

på Bryggja Omsorgssenter

Referat fra Konstituering av styret i utviklingslaget 2011

Disse møtte
Arne Husevåg
Jan Svein Hammer
Vara : Betty Hessevik
Vara : Kristen Henning Heggedal


Sak 01/11 Konstituering

Leiar : Arne Husevåg (Valgt på årsmøtet)
Nestleiar : Torill Holvik
Kasserar : Annette Wiederstrøm
Styremedlem: Roger Rimstad
Skrivar : Jan Svein Hammer


Sak 02/11 Fordeling av arbeidsoppgaver


Representanter i Søholm gruppa :
Roger Rimstad og Jan Svein Hammer

Representanter i ”Prosjekt Bryggja 20XX” :
Styret

Representant Mobildekning i Rimstaddalen :
Roger Rimstad

Representanter for Levdalsvatnet:
Styret


Sak 03/11 Innkomne framlegg


1: Rydding av tursti på nordsida av Maurstad elva.

Styret skal sjå på saken. Her må grunneigarane kontaktes for tillatelse.
Arne Husevåg
Leiar
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud
Status 17.juni 2019. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Tusen takk frå 17.mai komiteen !
Cruiseanløp til Norfjord i 2019
Søknadsskjema til Bryggja skule AS
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
29. sep
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening
26. - 27. okt
Salsmesse, påmelding innen 10-10-19
Bryggja Bygdatun
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind