Torsdag 19.september 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 22. august 2012


Desse møtte:
Arne Husevåg, Annete Wiedestrøm, Glenn Sølvberg og Torill Nyheim Holvik

Sak 1 :
Lefdalsvatnet.
Framdrift i saka vert at Arne Husevåg hentar inn anbod frå entreprenørar. Når anbodet er klart søkjer vi etter midlar og lagar ei oversikt over prosjektet.

Sak 2 : Maurstadvika.
Ein arbeider aktivt med denne saka. Løyve er avklart både med Vågsøy kommune og grunneigar Ragnvald Holvik. Vi har fått munneleg anbod på arbeidet og dette må formaliserast. Planen er å setje i gang prosjektet i 2013.

Sak 3 : Arrangere fellesmøte.
Vi har fått signal om at ungdom i bygda har dårleg med aktivitetstilbod og opphaldsplassar på fritida si. Vi ynskjer å ha eit fellesmøte med lag og organisasjonar i bygda for å sjå om ein i samarbeid kan finne nokre gode løysingar. Fyrst må ungdomen få uttale seg om kva tilbod dei saknar og så får vi sjå om vi kan greie å gjere noko med det. Vi diskuterte eindel korleis vi skulle få ungdomen i tale og korleis vi skulle arrangere eit slikt møte, utan at det vart bestemt noko konkret.

Ref. Torill Nyheim Holvik

Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud
Status 17.juni 2019. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Tusen takk frå 17.mai komiteen !
Cruiseanløp til Norfjord i 2019
Søknadsskjema til Bryggja skule AS
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
29. sep
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening
26. - 27. okt
Salsmesse, påmelding innen 10-10-19
Bryggja Bygdatun
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind