Onsdag 26.februar 2020
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 22. august 2012


Desse møtte:
Arne Husevåg, Annete Wiedestrøm, Glenn Sølvberg og Torill Nyheim Holvik

Sak 1 :
Lefdalsvatnet.
Framdrift i saka vert at Arne Husevåg hentar inn anbod frå entreprenørar. Når anbodet er klart søkjer vi etter midlar og lagar ei oversikt over prosjektet.

Sak 2 : Maurstadvika.
Ein arbeider aktivt med denne saka. Løyve er avklart både med Vågsøy kommune og grunneigar Ragnvald Holvik. Vi har fått munneleg anbod på arbeidet og dette må formaliserast. Planen er å setje i gang prosjektet i 2013.

Sak 3 : Arrangere fellesmøte.
Vi har fått signal om at ungdom i bygda har dårleg med aktivitetstilbod og opphaldsplassar på fritida si. Vi ynskjer å ha eit fellesmøte med lag og organisasjonar i bygda for å sjå om ein i samarbeid kan finne nokre gode løysingar. Fyrst må ungdomen få uttale seg om kva tilbod dei saknar og så får vi sjå om vi kan greie å gjere noko med det. Vi diskuterte eindel korleis vi skulle få ungdomen i tale og korleis vi skulle arrangere eit slikt møte, utan at det vart bestemt noko konkret.

Ref. Torill Nyheim Holvik

Trekningsliste 2019 frå salgsmessa
Bryggja Bygdatun
Trekningsliste, Haustfesten i oktober til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
1. feb - 31. jul
Vårplan til Fjordly ungdomssenter
1. mar
Årsmøte i skyttarlaget, frist for saker seinast 26.feb
Bryggja Skyttarlag
4. mar
innkalling til 17-mai komitèen for 2020, vedlagt liste
26. mar
Årsmøte i Bryggja Utviklingslag, frist saker 5.mars
29. mar
KOR-KAFE i Bryggja Kulturhus
Vestavind
19. apr
Ettermiddag konsert med YNB og gjestekorps Gursken Brass
Ytre Nordfjord Brass
17. mai
Årets 17-mai komitè
4. okt
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening