Torsdag 19.september 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Styremøte 14. mai 2013


Desse møtte:
Anette Wiederstrøm
Arne Husevåg
Glenn Sølvberg
Mariel Hole

Sak 1:
Kommunedelplan - Samfunnsdel.
Kommuna ønskjer ei tilbakemelding frå lag og organisasjonar på den ”Samfunnsdelen” delen av kommuneplanen som ligg ute til høring. Bryggja Utviklingslag ved Arne Husevåg forfattar eit brev til kommuna der han skriv om dei ulike tilboda Bryggja har å tilby og kva vi vil jobbe vidare mot.

Sak 2:
Maurstadvika.
Styret har bestemt at ein må la denne saka ligge til grunneigarane har hatt møte og blitt einige om korleis ein skal ordne vegen.

Sak 3:
Kontigent.
Det vil fortast mulig komme ut medlems kontigentar til alle lag, organisasjonar, bedrifter og privat personar.

Referent: Mariel Hole
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud
Status 17.juni 2019. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Tusen takk frå 17.mai komiteen !
Cruiseanløp til Norfjord i 2019
Søknadsskjema til Bryggja skule AS
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
29. sep
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening
26. - 27. okt
Salsmesse, påmelding innen 10-10-19
Bryggja Bygdatun
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind