Onsdag 18.september 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Info arrangement

Årsmøte i Bryggja Utviklingslag, frist saker 28.mars

Tid: Torsdag 4. april kl. 19:00
Stad: Bryggja omsorgssenter, dagsenteret
Arrangør: Bryggja Utviklingslag


Sakliste Årsmøte i BU

Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud
Status 17.juni 2019. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Tusen takk frå 17.mai komiteen !
Cruiseanløp til Norfjord i 2019
Søknadsskjema til Bryggja skule AS
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
29. sep
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening
26. - 27. okt
Salsmesse, påmelding innen 10-10-19
Bryggja Bygdatun
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind