Måndag 21.mai 2018
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Info arrangement

Steinar Engelbrektson Contryduo, i Bryggja Grendahus

Tid: Laurdag 24. mars kl. 19:00
Stad: Bryggja Grendahus
Arrangør: Midtpunkt Bryggja

Sjå facebok for meir info.
Midtpunkt Bryggja

Status pr.7.mai, Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Onsdagstur / Kløvertur på Bryggja, her ligg plakaten
Bryggja Sanitetsforening
Søknadskjema for elevopptak i Bryggja skule AS, og skjema for samtykkje
Referat frå Bryggja utviklingslag sine møter
Teikningsblankett emisjon Bryggja Skule AS, og les fylgjeskrivet

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
22. mai
Innføringskurs i bruk av hjertestartar
23. mai
Onsdagstur til Yste Raudeggjevatnet frå Brunsvika
Bryggja Sanitetsforening
25. mai - 1. jun
Vårplan til Fjordly ungdomssenter
26. mai
Grendahusbasar
Bryggja Bygdatun