Måndag 20.mai 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Info arrangement

Orienteringsmøte ang. grensejustering

Tid: Onsdag 27. mars kl. 18:00
Stad: Bryggja Grendahus
Arrangør: repr. i fellesnemnda

Det blir orienteringsmøte angåande grensejustering v/prosjektleiar onsdag 27/3 kl 1800-2000.
PwC vil presentere rapporten etter arbeidsmøtet dei organiserte tidlegare i vinter.
I tillegg vil Olav Steimler og Olav Hjelle, frå Stad Vekst AS, orientere om arbeid/prosjekt dei jobbar med.

Nærmare program vil komme seinare.

Pva representantar i fellesnemnda
Solveig Midtbø og Sverre Solibakke

Tusen takk frå 17.mai komiteen !
Program for 17-mai på Bryggja 2019
Onsdagsturane og kløverutrane i 2019, plakat
Bryggja Sanitetsforening
Cruiseanløp til Norfjord i 2019
Søknadsskjema til Bryggja skule AS
17-mai komiteen på Bryggja 2019
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H

 

9. mar - 23. mai
Vårplan til Fjordly ungdomssenter
22. mai
Onsdagstur Øgarden frå Hole
Bryggja Sanitetsforening
25. mai
MARKNAD PÅ BRYGGJA på Nore Fjordsenter
Ytre Nordfjord Brass
29. mai
Onsdagstur til Yste Raudeggjevatnet frå Brunsvika
Bryggja Sanitetsforening
5. jun
Onsdagstur frå Vaulen til Nykjen, parkering ved bilveg mot Åheim
Bryggja Sanitetsforening
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind