Søndag 23.juli 2017
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Info arrangement

Bingo kvar mandag frå kl.19.00

Tid: Onsdag 4. januar kl. 19:00 - søndag 31. desember
Stad: Bryggja Grendahus
Arrangør: Bryggja skulekorps, YNB og Bryggja Grendahus

Folkemøte om grensejustering for Bryggja den 27.juli i Bryggja Grendahus
Bilder frå 17-mai toget på Bryggja, og om morgonen
Trekningsliste 2017 frå fylkeslodda i NKS Sogn og Fjordane
Bryggja Sanitetsforening
Jaktliste til jegertrening på skytebana 2017
Bryggja Skyttarlag
Plakat over onsdagsturane for 2017
Bryggja Sanitetsforening

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
27. jul
Folkemøte om grensejustering for Bryggja
1. okt
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening
7. okt
Vestavind arrangerer "Oktoberfest" i Bryggja Grendahus
Vestavind