Måndag 20.november 2017
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Info arrangement

Bingo kvar mandag frå kl.19.00

Tid: Onsdag 4. januar kl. 19:00 - søndag 31. desember
Stad: Bryggja Grendahus
Arrangør: Bryggja skulekorps, YNB og Bryggja Grendahus

Program ut året for Bakeriet på Bryggja
Oppdatering grensejustering:
Vinnarar av gevinstar på salsmessa 2017
Bryggja Bygdatun
Trekningsliste frå 4H haustfesten 2017
Hei og Hå 4H
Trekningslista frå sanitetsbasaren 1.okt 2017
Bryggja Sanitetsforening

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
3. des
Julekonsert i Totland kyrkje, julekafe etterpå i Grendahuset
Ytre Nordfjord Brass