Laurdag 21.april 2018
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Info arrangement

Bingo kvar mandag frå kl.19.00

Tid: Torsdag 4. januar kl. 19:00 - måndag 31. desember
Stad: Bryggja Grendahus
Arrangør: Bryggja skulekorps, YNB og Bryggja Grendahus

Teikningsblankett emisjon Bryggja Skule AS
Trekningsliste , frå Vestavind 's SYNG MED OSS 18.mars 2018
Vestavind
Prolog ved markèring av Bygdatun sitt 20 års jubileum i 2015
Bryggja Bygdatun
Oppdatering grensejustering:
Vinnarar av gevinstar på salsmessa 2017
Bryggja Bygdatun

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
5. feb - 1. jun
Vårplan til Fjordly ungdomssenter
21. apr
Pub og quiz 21 april 2018
Bryggja Bygdatun
28. apr
DUGNAD INNE OG UTE PÅ GRENDAHUSET
Bryggja Bygdatun