Måndag 26.februar 2018
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Info arrangement

Midtpunkttreff frå kl 19.00 i grendahuset med Pub, Mini-Quiz og Dans

Tid: Fredag 29. desember kl. 19:00
Stad: Bryggja Grendahus
Arrangør: Arbeidsgruppa i utviklingslaget


2017 Romjulstreff plakat

Prolog ved markèring av Bygdatun sitt 20 års jubileum i 2015
Bryggja Bygdatun
Oppdatering grensejustering:
Vinnarar av gevinstar på salsmessa 2017
Bryggja Bygdatun
Trekningsliste frå 4H haustfesten 2017
Hei og Hå 4H
Trekningslista frå sanitetsbasaren 1.okt 2017
Bryggja Sanitetsforening

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
5. feb - 1. jun
Vårplan til Fjordly ungdomssenter
24. mar
Påskequiz, pub og dans med Steinar Engelbrektson i Grendahuset
27. mar
Private og offentlege verksemder –lag og organisasjonar i Eid og Nordfjord inviterast til påsketreffen i Operahuset Nordfjord "bli-kjed-fest"