Tysdag 19.juni 2018
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Gamle Bedrifter

Bileta er henta frå Fylkesleksikonet.

Aalen 1953


Kassen 1953


Tunold 1953År 2018 er blitt eit år kor vi skriv «ny» historie for bygda vår.
Status pr.13.juni, Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Onsdagstur / Kløvertur på Bryggja, her ligg plakaten
Bryggja Sanitetsforening
Søknadskjema for elevopptak i Bryggja skule AS, og skjema for samtykkje
Referat frå Bryggja utviklingslag sine møter

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00