Fredag 24.november 2017
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Accountor A/S

v/ Jon Solibakke
Telefon: 57 85 32 13

Nettside: http://www.accountor.no/en/taxonomy/term/153
Prolog ved markèring av Bygdatun sitt 20 års jubileum i 2015
Bryggja Bygdatun
Program ut året for Bakeriet på Bryggja
Oppdatering grensejustering:
Vinnarar av gevinstar på salsmessa 2017
Bryggja Bygdatun
Trekningsliste frå 4H haustfesten 2017
Hei og Hå 4H

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
3. des
Julekonsert i Totland kyrkje, julekafe etterpå i Grendahuset
Ytre Nordfjord Brass