Tysdag 26.mars 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Nyhende

Om prisane på Fjordly

Av Marte-Iren Lade, dagleg leiar
Fjordly har gjort fleire endringar i prislista i forhold til tidlegare.
I fjor, 2015, gjorde vi endringar i prislista i forhold til tidlegare. Vi kutta kuvertprisen på ein del av matprisane våre, og la på romleige for festar og dagsarrangement. Vi tenkte at då kunne folk velje kor mange og kor store rom dei ville bruke, og betale i forhold til det. Det blei sjølvsagt rimelegare å bruke ein sal i forhold til å disponere heile huset. Vi tenkte at dette var ei rettferdig og god ordning. I tillegg la vi på pris for utvask, og let folk få sjansen til å vaske sjølve.

For mange gjorde ikkje desse prisendringane noko særleg forskjell. Eit selskap med mange gjestar «tente inn att» romleiga på rimelegare kuvertpris. For mindre lag som bestilte enkel og rimeleg servering, kom derimot romleiga på toppen som eit svært fordyrande element. Fleire av dykk har gitt uttrykk for at de synest det blei for dyrt. Takk for at de har gitt ærlege tilbakemeldingar.

Vi vil beklage at prisane i 2015 var dyre og urettferdige for mindre grupper som bestilte enkel servering!

Vi vil informere om at vi har endra prisane igjen. No er romleiga tatt vekk, viss ein bestiller mat. Pris for vask er med fortsatt. Ein kan velje å vaske sjølve, og betaler då ikkje for dette. Vi har auka kuvertprisane igjen, men ikkje heilt opp til 2012-nivå, sidan vi tar betalt for vask. Sjå vedlagt prisliste for 2016. Sjå gjerne òg heimesida vår: fjordly.no. Minstepris på selskap på kr. 9000,- gjeld ikkje for arrangement med enklare servering, der maten blir sett fram på førehand og ein styrer seg sjølv. Det må likevel vere bestilt mat til minst ti personar.

Nokre døme på prisar:

Konfirmasjon/dåp og andre selskap, 2012: 380 kr.
Bryllup, 2012: 480 kr.
Kaffi med påsmurte rundstykker, 3 halve, 2012: 100 kr.

Konfirmasjon/dåp og andre selskap i 2015: 350 kr.
Bryllup, 2015: 450 kr.
Kaffi med påsmurte rundstykker, 3 halve, 2015: 100 kr.

Konfirmasjon/dåp og andre selskap i 2016: 370 kr.
Bryllup, 2016: 470 kr.
Kaffi med påsmurte rundstykker, 3 halve, 2016: 100 kr.

Vi håpar de vil bruke Fjordly ungdomssenter. Vi vil gjerne vere eit positivt innslag i bygda for både lag, foreiningar og enkeltpersonar.

Venleg helsing

Marte-Iren Lade, dagleg leiar

(Sist oppdatert 30.mars 2016, 15:30)

Gå til nyhendearkiv

Søknadsskjema til Bryggja skule AS
17-mai komiteen på Bryggja 2019
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H
Status pr. 26.oktober. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Opning av "Draumeplassen" ved Lefdalsvatnet
Hei og Hå 4H
År 2018 er blitt eit år kor vi skriv «ny» historie for bygda vår.
Prolog ved markèring av Bygdatun sitt 20 års jubileum i 2015
Bryggja Bygdatun

 

9. mar - 23. mai
Vårplan til Fjordly ungdomssenter
27. mar
Orienteringsmøte ang. grensejustering
31. mar
MUSIKKBASAR for Bryggja skulekorps
Bryggja Skulekorps
4. apr
Årsmøte i Bryggja Utviklingslag, frist saker 28.mars
6. apr
Dugnad på skytebana Nave, ta med utstyr
Bryggja Skyttarlag
7. apr
Ytre Nordfjord Brass held konsert i Flatraket skule, sjå plakat på butikkane
Ytre Nordfjord Brass
17. apr
Revy og dans
Bryggja Bygdatun
28. apr
Samlagsstemnet i Felt
Bryggja Skyttarlag