Onsdag 21.mars 2018
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Nyhende

Oppdatering grensejustering:

Av mail frå Ø.Hessevik
Merknader til uttale i pdf-fil

-12.sept vart det halde bygdemøte for å finne personar/gruppe for å arbeide opp i mot fellesnemnda. På møtet vart det foreslått at den etablerte arbeidsgruppa skulle fortsette arbeidet. I tillegg vart Inge Midtbø vald inn i gruppa. Gruppa består no av Iselin Endal, Sverre Solibakke, Øystein Hessevik, Solveig Midtbø og Inge Midtbø.

-Arbeisgruppa har seinare hatt møte og val av representantar til fellesnemnda. Sverre og Solveig vart vald som repr. Vara vert Iselin og Inge.

-I september deltok Sverre og Inge som representantar frå arbeidsgruppa på fagdag/næringslivsmøte på Nordfjordeid. Dette var eit møte for næringslivsintressentar i Eid og Selje.

-Etter at Vågsøy kommune sitt vedtak vedr grensejustering for Bryggja vart kjend. Sendte arbeidsgruppa ein kommentar til fylkesmannen på dette.

Arbeidsgruppa i Bryggja utviklingslag

(Sist oppdatert 07.november 2017, 16:24)

Gå til nyhendearkiv

HUSK 24.MARS Påskequiz, pub og dans med Steinar Engelbrektson i Grendahuset
Prolog ved markèring av Bygdatun sitt 20 års jubileum i 2015
Bryggja Bygdatun
Oppdatering grensejustering:
Vinnarar av gevinstar på salsmessa 2017
Bryggja Bygdatun
Trekningsliste frå 4H haustfesten 2017
Hei og Hå 4H

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
5. feb - 1. jun
Vårplan til Fjordly ungdomssenter
24. mar
Bygdekafé på Dagsenteret
Bryggja Pensjonistlag
24. mar
Påskequiz, pub og dans med Steinar Engelbrektson i Grendahuset
24. mar
Steinar Engelbrektson Contryduo, i Bryggja Grendahus
27. mar
Private og offentlege verksemder –lag og organisasjonar i Eid og Nordfjord inviterast til påsketreffen i Operahuset Nordfjord "bli-kjed-fest"