Måndag 30.november 2020
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Nyhende

17.mai på Bryggja

På Bryggja starta dagen med sol og vindstille og med ein flott salutt.
Toget gjekk frå grendahuset til omsorgssenteret der musikklaget spelte nasjonalsangen og barnehagen sang. Det var tale av leiar Martin Waag. Vi gjekk vidare ut til Lunden der det var tale av Kristin Maurstad. Sang av Songlaget Samklang og diktlesing av Sigrid og Mariell. Skulekorpset spelte Kongesangen. Musikklaget spelte nasjonalsanger. Toget gjekk innatt til grendahuset der vi fekk god rømegraut med spekemat, seinare vart det servert kaffe og kaker. Så endeleg var det leikar for barn og vaksne. Underhaldning i storsalen med musikklaget, Vestavind, skulebarna, Sondre og Oline Birgitte spelte piano, Sondre og Katrine spelte kornett, utdeling av BegeistRingen til styret i grendahuset og utdeling av premier til dei vaksne. Så avslutta vi 17.mai med kinoen "Elias og kongeskipet".
Tusen takk for ein fin dag til 17.mai-komiteen og alle som underheldt.
Her er nokre bilder frå dagen, og er det fleire som har bilder så berre send til post@bryggja.no så kan eg legge dei inn på sida. Helsing Randi Husevåg

Link til meir bilder i Fjordenes Tidende

17.mai tog på Bryggja 2007
17.mai tog på Bryggja 200717.mai taler Kristin Maurstad
17.mai taler Kristin Maurstad
17.mai -Sigrid les dikt
17.mai -Sigrid les dikt
17.mai- Mariell les dikt
17.mai- Mariell les dikt
17.mai-Samklang
17.mai-Samklang17.mai-Skuleungane sang
17.mai-Skuleungane sang
17.mai-Sondre og Katrine underheld
17.mai-Sondre og Katrine underheld
17.mai-Vestavind syng
17.mai-Vestavind syng
Utdeling av Begeistringen til styret for Bygdatun
Utdeling av Begeistringen til styret for Bygdatun
f.v. Kirsten Lillebø, Stig-Rune Maurstad, Dagny Nave, Åge Kassen, Oddfrid Vambeset og 17.mai leiar Martin Waag


HEIDER TIL STYRET I BRYGGJA GRENDAHUS BA.

Under 17.mai-programmet i grendahuset ”Bygdatun” på Bryggja vart styret i grendahuset heidra med kvar sin ”BegeistRing”. Det var Bryggja Utviklingslag som hadde teke initiativet til at grendahusstyret skulle få heider frå bygda for den innsatsen som styra har lagt ned for huset frå tida då dei starta planlegging av huset og fram til i dag.

Det var medlem i styret for Utviklingslaget / 17.maikomiteformann Martin K Waag som føretok den høgtidelege overrekkinga.

Waag sa m.a dette til styret:

”Grendahuset Bygdatun er noko som bygda vår er avhengig av. Alle treng det før eller sidan. Alle er glade for at vi ved hjelp av kvarandre – og ved hjelp av eldsjeler fekk opp dette huset i 1995.
Heile tida sidan har dette huset vore drive av eit styre som gjennom tida har veksla litt i samansetjing. Heile tida har det vore framdrift – prega av kvalitet på alle nivå. Vi som leiger huset finn alt på rett plass – og i stand. Inne og ute har det vore kvalitetslyft. I augekroken ser vi STYRET som sjøle jobbar – og får andre med – til beste for huset og bygda. Som symbol på at bygda set pris på styret sitt arbeid, vil bygda her heidre styremedlemene med kvar sin ”BegeistRing” i sølv.”…

Medan Waag framførte ”takketalen” stod dei fem styremedlemene på podiet framfor ein fullsett sal og tok imot folket si begeistring.

Dei som tok imot utmerkinga er Kirsten Lillebø, Stig Rune Maurstad, Dagny Nave Giil, Åge Kassen og Oddfrid Vambeseth.

Kva er så ein BegeistRing? Den er oppfunnen av ”Lucky Næroset” i Hedmark. Dei skriv på si heimeside om BegeistRingen:

”BegeistRingen gis en person som evner å skape glede, glød og begeistring i sin omverden. En Begeistringbærer kan lettere tåle motgang og holde det gående.

En BegeistRing kan utvides innover og utover til det uendelige, til den blir som ringer i vannet – som starten på en menneskebølge som gjør flere synlige – og stolte.”

Andre som har fått tildelt BegeistRingen er bl.a. Arne Næss. ..

BegeistRingen vert m.a.o gitt som oppmuntring til dei som gjer ein jobb for fellesskapet. Det har styret i Bryggja grendahus gjort.

Bygda takkar dei – og ynskjer dei lukke til vidare med det samfunnsnyttige arbeidet dei legg ned for nærmiljøet.
(Sist oppdatert 18.mai 2007, 20:47)

Gå til nyhendearkiv

Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))
Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))
Bilder frå 17-mai toget på Bryggja, og om morgonen
Har vi nokre nye nyheiter til Bryggja sida her ?
Status Sandvolleyballbana på Søholmen