Fredag 22.juni 2018
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Nyhende

Søknadskjema for elevopptak i Bryggja skule AS, og skjema for samtykkje

Av mail frå Sverre Solibakke

(Sist oppdatert 26.april 2018, 14:37)

Gå til nyhendearkiv

År 2018 er blitt eit år kor vi skriv «ny» historie for bygda vår.
Status pr.13.juni, Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Onsdagstur / Kløvertur på Bryggja, her ligg plakaten
Bryggja Sanitetsforening
Søknadskjema for elevopptak i Bryggja skule AS, og skjema for samtykkje
Referat frå Bryggja utviklingslag sine møter

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00