Tysdag 19.mars 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Bryggja Kvinne- og familielag

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Maurstad husmorlag © ukjent
Maurstad husmorlag
ukjent
Bildet viser medlemer av det første styret: Framme: Marta Hamre
Bak frå venstre: Borghild Maurstad, Signe Brobakke og Helga Nore.

( Tidlegare Maurstad Husmorlag)
Laget vart starta 24. Februar 1953.

Ein tanke om å arbeide for bygda og dei nære ting hadde slått rot mellom fleire kvinner, og planane om å stifte eit husmorlag vart omsider ein realitet.

Jenny Osnes frå Nordfjordeid sto for stiftinga av laget, og Marta Hamre vart vald som første lagleiar.

Norges Husmorforbund var alt då ein av landets største kvinneorganisasjonar, ein yrkesorganisasjon som ville samle norske husmødre til arbeid for heim og familie, etisk, sosialt, kulturelt og økonomisk. Forbundet er tilslutta A.C.W.W..

Maurstad Husmorlag har vore svært aktivt, og har sett spor etter seg på mange område, Jubileumsfestar, kulturelle og økonomiske tiltak passerar revy, mannekengframsyningar, demonstrasjonar, hausttakkefestar, tiltak for eldre, arbeidstove for born m.m.
I samarbeid med Ungdomslaget var vi med og stifta Bryggja Pensjonistlag,

Av og til har vi nok følt slektskapet med ”Kjerringa mot straumen”; ho gav seg heller ikkje så lett når ho hadde bestemt seg for noko. – Då vi fekk sett opp veglys på strekninga skulen – ungdomshuset, for å få tryggare skuleveg til borna, fekk vi bruk for denne evna. Vi vann i kampen mot byråkratiet – og kryssa av i protokollen.

Helsekontroll av kvinner viste seg å vere nødvendig. I samarbeid med distriktslegen sette laget i gang slike tiltak 3 gonger i løpet av en 10-års periode.
Då laget arva en stor pengesum etter Laura Vinsrygg, vart mesteparten av den brukt til andeler i Bryggja Grendahus. Elles har mange tiltak i lokalmiljøet fått økonomisk stønad/gåver gjennom åra.
Kurs og studiearbeid har hatt høg prioritet, likeeins krins- og forbundssaker. Sakene kan samlast i eit omgrep: ”Familiepolitikk”, alltid med tanke på morgondagen`s samfunn. Og heile tida står kvinna sine kår i fokus.

Medlemstalet var i mange år stabilt: 20 – 30 medlemer.
Laget hadde og i lange periodar representantar i krinsstyret.

Etter at namneendringa kom, både på lands- og lagsplan, heiter laget nå ”Bryggja Kvinne- og Familielag”.

Men tidene endrar seg, og lagsarbeid er ikkje lenger så aktuelt som før, sjølv om en prøver finne nye vegar å gå. Den siste 10-års perioden har aktiviteten minka, likeeins medlemstalet.

Laget har nå eit interimstyre, som tek seg av dei nødvendige sakene, og prøver halde liv i ulmande glør.

Den 4. februar 2004 samla interimstyret seg og gjorde vedtak om å legge ned laget.

- Rigmor Navekvien -
Søknadsskjema til Bryggja skule AS
17-mai komiteen på Bryggja 2019
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H
Status pr. 26.oktober. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Opning av "Draumeplassen" ved Lefdalsvatnet
Hei og Hå 4H
År 2018 er blitt eit år kor vi skriv «ny» historie for bygda vår.
Prolog ved markèring av Bygdatun sitt 20 års jubileum i 2015
Bryggja Bygdatun

 

9. mar - 23. mai
Vårplan til Fjordly ungdomssenter
24. mar
Årsmøte m/utdeling av merker
Bryggja Skyttarlag
27. mar
Orienteringsmøte ang. grensejustering
31. mar
MUSIKKBASAR for Bryggja skulekorps
Bryggja Skulekorps
4. apr
Årsmøte i Bryggja Utviklingslag, frist saker 28.mars
6. apr
Dugnad på skytebana Nave
Bryggja Skyttarlag
7. apr
Ytre Nordfjord Brass held konsert i Flatraket skule, sjå plakat på butikkane
Ytre Nordfjord Brass
28. apr
Samlagsstemnet i Felt
Bryggja Skyttarlag