Laurdag 30.mai 2020
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Småbrukarlaget

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Bonde- og Småbrukarlaget vart starta opp att i mai 1985, etter at det tidligare Bryggja Småbrukarlag, med Samson Hamre som pådrivar, hadde vore kvilande i eindel år.
Åtte eldsjeler møtte fram i gamle Rimstad Skule, og med hjelp frå Per Askeland og Hans Støyva frå Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag kom laget i gang.
Namnet vart Vågsøy Bonde- og Småbrukarlag, då det var meininga at alle i kommunen skulle få eit tilbod.
Første leiar vart Jan Kåre Garshol, og med seg hadde han Lise Sløk Tvedt, Gert Meyer, Harald Ole Brobakke , Marit Gjerde, Oddmund Leivdal, Jetmund Nyvang og Lars Rimstad.
Av desse åtte som starta laget er det no berre ein som framleis er medlem, og berre to som framleis driv jordbruk.

I 1999 vart laget samanslått med Selje og endra namnet til Selje og Vågsøy Bonde- og Småbrukarlag.
Laget har i dag ca 25 medlemer, dei fleste aktive innan forskjellige produksjonar i jordbruket.
Styret siste året har hatt Gerd Anne Endestad som leiar, John-Ole Tonheim, nestleiar, Per Røyset, kasserar, Jetmund Nyvang, skrivar og Kjellfrid Rundshaug, studieleiar.Sau med lam
Aktiviteten i laget er god, og samarbeidet og dugnads- ånda på tvers av kommune- grensene fungerar godt.

I haust har laget organisert kurs i miljøplanlegging med 12 deltakarar, tidlegare har alt i frå fagleg oppdatering til lefse- og flatbrødbaking aktivisert medlemane.

Gjennom medlemsskap i det lokale bonde- og småbrukarlaget har den enkelte medlemsskap i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, og dermed ivrige og engasjerte talspersonar som talar di sak overfor det politiske miljøet.
Logg deg inn på www. smabrukarlaget.no for å sjekke kva som skjer der.

Selje og Vågsøy Bonde- og Småbrukarlag organiserer personar som er aktive i jordbruksmiljøet, eller passive med engasjement for lokalmiljøet, eller med aktivitetar som gjerne har utspring frå garden.

Det er viktig at nettopp du, som har tenkt å vere her i distriktet ei stund, er med som aktiv eller passiv i laget vårt, og dermed støtte opp om det arbeidet som blir gjort for å bevare aktive bygdesamfunn der du og eg bur.

Plakat på saniteten sine onsdagsturane frå mai til 9.september 2020
Bryggja Sanitetsforening
Trekningsliste 2019 frå salgsmessa
Bryggja Bygdatun
Trekningsliste, Haustfesten i oktober til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.

 

1. feb - 31. jul
Vårplan til Fjordly ungdomssenter
3. jun
Onsdagstur til Øgarden frå Hole, fellestur med Kjølsdalen
Bryggja Sanitetsforening
10. jun
Onsdagtur til Kjølsdalen, byggefeltet Langestigane til Årdalen t/r (fellestur), merk tidspunktet kl 17.45
Bryggja Sanitetsforening
17. jun
Onsdagstur til Falkeviksætra frå Almenningsfjellet (i sti over tunellen)
Bryggja Sanitetsforening
24. jun
Onsdagtur til Totlandsmarka, frå kraftverket til Blankevatnet
Bryggja Sanitetsforening
1. jul
Onsdagstur og KLØVERTUR. Movatnet- Høglia, grilling i Høglia. Fellestur.
Bryggja Sanitetsforening
8. jul
Onsdagstur til Kringla
Bryggja Sanitetsforening
15. jul
Onsdagstur til Skorsteinshola frå Navevatnet (nye skogsvegen)
Bryggja Sanitetsforening
22. jul
Onsdagstur Sætrevatnet frå Fagerlida
Bryggja Sanitetsforening
29. jul
Onsdagstur / Kløvertur til Tofta
Bryggja Sanitetsforening
5. aug
Onsdagstur til Yste Raudeggjevatnet frå Brunsvika
Bryggja Sanitetsforening
12. aug
Onsdagsturen til Ytre Hundeidesetra. Fellestur med Kjølsdalen. Merk kl 17.45 frå busskuret ved Bryggja Grendahus
Bryggja Sanitetsforening
16. aug
Søndag tur ilag med saniteten til Mosekleivhornet frå Hoddevikfjellet Stadt (fellestur), start kl 09.15
Bryggja Sanitetsforening
26. aug
Onsdagsturen/ Kløvertur til Navestøylen i Kjølsdalen, event til vatnet (fellestur), merk tidspunkt kl 17.30
Bryggja Sanitetsforening
2. sep
Onsdagstur til Rimsstadosen. Sløyfer setra i år også.
Bryggja Sanitetsforening
9. sep
Onsdagstur Torvhuse i trimløypa v/vassverket (grilling) KLØVERTUR
Bryggja Sanitetsforening
4. okt
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening