Onsdag 27.mai 2020
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Bryggja Kvinne- og familielag

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Maurstad husmorlag © ukjent
Maurstad husmorlag
ukjent
Bildet viser medlemer av det første styret: Framme: Marta Hamre
Bak frå venstre: Borghild Maurstad, Signe Brobakke og Helga Nore.

( Tidlegare Maurstad Husmorlag)
Laget vart starta 24. Februar 1953.

Ein tanke om å arbeide for bygda og dei nære ting hadde slått rot mellom fleire kvinner, og planane om å stifte eit husmorlag vart omsider ein realitet.

Jenny Osnes frå Nordfjordeid sto for stiftinga av laget, og Marta Hamre vart vald som første lagleiar.

Norges Husmorforbund var alt då ein av landets største kvinneorganisasjonar, ein yrkesorganisasjon som ville samle norske husmødre til arbeid for heim og familie, etisk, sosialt, kulturelt og økonomisk. Forbundet er tilslutta A.C.W.W..

Maurstad Husmorlag har vore svært aktivt, og har sett spor etter seg på mange område, Jubileumsfestar, kulturelle og økonomiske tiltak passerar revy, mannekengframsyningar, demonstrasjonar, hausttakkefestar, tiltak for eldre, arbeidstove for born m.m.
I samarbeid med Ungdomslaget var vi med og stifta Bryggja Pensjonistlag,

Av og til har vi nok følt slektskapet med ”Kjerringa mot straumen”; ho gav seg heller ikkje så lett når ho hadde bestemt seg for noko. – Då vi fekk sett opp veglys på strekninga skulen – ungdomshuset, for å få tryggare skuleveg til borna, fekk vi bruk for denne evna. Vi vann i kampen mot byråkratiet – og kryssa av i protokollen.

Helsekontroll av kvinner viste seg å vere nødvendig. I samarbeid med distriktslegen sette laget i gang slike tiltak 3 gonger i løpet av en 10-års periode.
Då laget arva en stor pengesum etter Laura Vinsrygg, vart mesteparten av den brukt til andeler i Bryggja Grendahus. Elles har mange tiltak i lokalmiljøet fått økonomisk stønad/gåver gjennom åra.
Kurs og studiearbeid har hatt høg prioritet, likeeins krins- og forbundssaker. Sakene kan samlast i eit omgrep: ”Familiepolitikk”, alltid med tanke på morgondagen`s samfunn. Og heile tida står kvinna sine kår i fokus.

Medlemstalet var i mange år stabilt: 20 – 30 medlemer.
Laget hadde og i lange periodar representantar i krinsstyret.

Etter at namneendringa kom, både på lands- og lagsplan, heiter laget nå ”Bryggja Kvinne- og Familielag”.

Men tidene endrar seg, og lagsarbeid er ikkje lenger så aktuelt som før, sjølv om en prøver finne nye vegar å gå. Den siste 10-års perioden har aktiviteten minka, likeeins medlemstalet.

Laget har nå eit interimstyre, som tek seg av dei nødvendige sakene, og prøver halde liv i ulmande glør.

Den 4. februar 2004 samla interimstyret seg og gjorde vedtak om å legge ned laget.

- Rigmor Navekvien -
Plakat på saniteten sine onsdagsturane frå mai til 9.september 2020
Bryggja Sanitetsforening
Trekningsliste 2019 frå salgsmessa
Bryggja Bygdatun
Trekningsliste, Haustfesten i oktober til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.

 

1. feb - 31. jul
Vårplan til Fjordly ungdomssenter
27. mai
ÅRSMØTE
Bryggja Bygdatun
27. mai
Onsdagstur til Hestedalsgota til Nakkelida, frå vassverket i Heggedalen
Bryggja Sanitetsforening
3. jun
Onsdagstur til Øgarden frå Hole, fellestur med Kjølsdalen
Bryggja Sanitetsforening
10. jun
Onsdagtur til Kjølsdalen, byggefeltet Langestigane til Årdalen t/r (fellestur), merk tidspunktet kl 17.45
Bryggja Sanitetsforening
17. jun
Onsdagstur til Falkeviksætra frå Almenningsfjellet (i sti over tunellen)
Bryggja Sanitetsforening
24. jun
Onsdagtur til Totlandsmarka, frå kraftverket til Blankevatnet
Bryggja Sanitetsforening
1. jul
Onsdagstur og KLØVERTUR. Movatnet- Høglia, grilling i Høglia. Fellestur.
Bryggja Sanitetsforening
8. jul
Onsdagstur til Kringla
Bryggja Sanitetsforening
15. jul
Onsdagstur til Skorsteinshola frå Navevatnet (nye skogsvegen)
Bryggja Sanitetsforening
22. jul
Onsdagstur Sætrevatnet frå Fagerlida
Bryggja Sanitetsforening
29. jul
Onsdagstur / Kløvertur til Tofta
Bryggja Sanitetsforening
5. aug
Onsdagstur til Yste Raudeggjevatnet frå Brunsvika
Bryggja Sanitetsforening
12. aug
Onsdagsturen til Ytre Hundeidesetra. Fellestur med Kjølsdalen. Merk kl 17.45 frå busskuret ved Bryggja Grendahus
Bryggja Sanitetsforening
16. aug
Søndag tur ilag med saniteten til Mosekleivhornet frå Hoddevikfjellet Stadt (fellestur), start kl 09.15
Bryggja Sanitetsforening
26. aug
Onsdagsturen/ Kløvertur til Navestøylen i Kjølsdalen, event til vatnet (fellestur), merk tidspunkt kl 17.30
Bryggja Sanitetsforening
2. sep
Onsdagstur til Rimsstadosen. Sløyfer setra i år også.
Bryggja Sanitetsforening
9. sep
Onsdagstur Torvhuse i trimløypa v/vassverket (grilling) KLØVERTUR
Bryggja Sanitetsforening
4. okt
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening