Torsdag 22.april 2021
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Bygdatun - Om oss

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Styret for 2020

Nytt styre for Bryggja Kulturhus :

Silje B. Svoren, leiar
Stig Petter Midtbø, nestleiar
May Iren Gil, kasserar
Cecilie Kvernevik, sekretær
Orlaug Ødegård, styremedlem
Mariel Hole, 1.vara
Axel Spencer Gloppestad, 2.vara
.
Bryggja Kulturhus SA
Postboks 62
6708 Bryggja
Mob.: 948 55 968
bryggjagrendahus@gmail.com
Status 1.november 2020. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Opning av "Draumeplassen" ved Lefdalsvatnet
Hei og Hå 4H
Prolog ved markèring av Bygdatun sitt 20 års jubileum i 2015
Bryggja Bygdatun