Måndag 28.september 2020
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Bryggja Sanitetsforening - Om oss

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Styret for 2020

Leiar: Rigmor Bakke
Nestleiar: Anita Våg
Kasserar: Randi Husevåg
Skrivar: Gunnvor Svoren
Styremedlem:Betty Hessevik
1.vara: Kjellaug Heggelund
2.vara: Elin Hessrvik Book
3.vara: Randi Solibakke
Revisor:Torill Heggedal
Revisor: Oddfrid Vambeset

Beredskapskontakt: Aud B. Hessevik
Eldre kontakt: Bjørg Vambeset
Osteoperosekontakt: Astrid Midtbø
Materialforvaltar: Gunnvor Svoren
Utlån barnestolar: Gunnvor Svoren

Representantar til Grendahuset:
Rigmor Bakke, vara Marit Nore Sørhaug,


Bilde frå fylkesårsmøte på Bryggja
Fylkesstemne 2005 Bunadstog © Foto: Fjordenes Tidende
Fylkesstemne 2005 Bunadstog
Foto: Fjordenes Tidende
Toget gjekk frå Fjordly til Kyrkja.
.
Bryggja Sanitetsforrening
6711 Bryggja
Trekningsliste Vårlotteri, Vestavind 2020
Vestavind
Trekningsliste Bryggja skulekorps 23.06.2020
Bryggja Skulekorps
Sakliste og rekneskap til årsmøte i Bryggja utviklingslag den 29.06.2020