Tysdag 1.desember 2020
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Bryggja Skyttarlag - Om oss

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Styret for 2020

Leiar: Odd Hestenes
Kasserar: Stine Opheim
Nestleiar: Terje Kolseth
Styremedem: Rune Hole og Ørjan Kolseth
1. vara: Amalie Hestenes
2. vara:

Undgomsutvalet:
Leiar: Ørjan Kolseth
Medlem: Amalie Kolseth

DFS
Skytebana i Nordfjordhallen100 m300 m
Bryggja Skyttarlag
Boks 16
6708 Bryggja
bryggja@skytterlag.no
Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))
Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))
Bilder frå 17-mai toget på Bryggja, og om morgonen
Har vi nokre nye nyheiter til Bryggja sida her ?
Status Sandvolleyballbana på Søholmen