Tysdag 21.november 2017
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Bryggja omsorgssenter - Om oss

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Bryggja aldersheim

Bryggja aldersheim
6711 Bryggja
Tlf.: 57 85 31 34
Program ut året for Bakeriet på Bryggja
Oppdatering grensejustering:
Vinnarar av gevinstar på salsmessa 2017
Bryggja Bygdatun
Trekningsliste frå 4H haustfesten 2017
Hei og Hå 4H
Trekningslista frå sanitetsbasaren 1.okt 2017
Bryggja Sanitetsforening

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
3. des
Julekonsert i Totland kyrkje, julekafe etterpå i Grendahuset
Ytre Nordfjord Brass