Tysdag 26.mars 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Bygdatun - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Dugnaden "for lysare tider"

Arbeidet vart gjort mellom regnbygene 30. og 31. august 2013

Av Inger Johanne Heikkinen

Styret i Grendahuset vil rette varm takk til dei som møtte og gjorde ein STOR dugnads-innsats:
Alice, Dagfinn, Kari, Kitt, Oddfrid, Oddrun og Per.

Uteområdet er for stort til at vi greier å halde det pent og ryddig.
I bedet mot fjellet på oppsida voks små-bjørk og ugras i full fres gjennom duken og tok aldeles overhand.
No satsar vi på singel og eventuelt litt plantar i potter.

Dette prosjektet hadde vore utenkjeleg utan hjelp av gravemaskin, så takk for lånet Jonas!
Takk og til Reiel som frakta maskina til og frå, til Peder Ole som leverte grus og stilte deponi til disposisjon, og til Per og Jetmund som frakta vekk jord og ugras med traktor og hengar.

No er mykje av området snau-klipt, slik at nytt liv får lys og luft til våren.

Dugnads-gjengen sette stor pris på at Eli stilte med kaffimat og servering, og at Alv Aalens Eftf. spanderte pizza og brus.
Dette ga nye krefter til trøtte kroppar!

Som vanleg er ikkje fotografen med på bilda, men ingen må tru at Stig Rune låg på latsida!

Ganske snart er elektrikarane på plass og då har vi "lysare tider" ned bakken mot busstoppet.

Flittige jenter ordnar opp; Alice, Kari, Kitt og Oddrun © Stig Rune Maurstad
Flittige jenter ordnar opp; Alice, Kari, Kitt og Oddrun
Stig Rune Maurstad

Uten gravemaskin og traktor hadde ikkje dette vorte gjort © Stig Rune Maurstad
Uten gravemaskin og traktor hadde ikkje dette vorte gjort
Stig Rune Maurstad

Jon Ole og John tok seg av utelys-arbeidet © Stig Rune Maurstad
Jon Ole og John tok seg av utelys-arbeidet
Stig Rune Maurstad

Her er John i aksjon  © Stig Rune Maurstad
Her er John i aksjon
Stig Rune Maurstad

Jarle pusser dører © Stig Rune Maurstad
Jarle pusser dører
Stig Rune Maurstad

Inger Johanne i kamp mot ugras og mose © Stig Rune Maurstad
Inger Johanne i kamp mot ugras og mose
Stig Rune Maurstad

Kitt finn ugras heilt ut på kanten © Stig Rune Maurstad
Kitt finn ugras heilt ut på kanten
Stig Rune Maurstad

Jarle reparerer eit stort hol i gjerdet © Stig Rune Maurstad
Jarle reparerer eit stort hol i gjerdet
Stig Rune MaurstadHelsing styret:
John Tenden, Jon Ole Eikås, Jarle Kroken, Stig Rune Maurstad, Inger Johanne Heikkinen og vara Jetmund Nyvang, Atle Myklebus og Jan Åge Book (som ikkje var heime den helga)

Gå til nyhendearkiv

Søknadsskjema til Bryggja skule AS
17-mai komiteen på Bryggja 2019
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H
Status pr. 26.oktober. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Opning av "Draumeplassen" ved Lefdalsvatnet
Hei og Hå 4H
År 2018 er blitt eit år kor vi skriv «ny» historie for bygda vår.
Prolog ved markèring av Bygdatun sitt 20 års jubileum i 2015
Bryggja Bygdatun

 

9. mar - 23. mai
Vårplan til Fjordly ungdomssenter
27. mar
Orienteringsmøte ang. grensejustering
31. mar
MUSIKKBASAR for Bryggja skulekorps
Bryggja Skulekorps
4. apr
Årsmøte i Bryggja Utviklingslag, frist saker 28.mars
6. apr
Dugnad på skytebana Nave, ta med utstyr
Bryggja Skyttarlag
7. apr
Ytre Nordfjord Brass held konsert i Flatraket skule, sjå plakat på butikkane
Ytre Nordfjord Brass
17. apr
Revy og dans
Bryggja Bygdatun
28. apr
Samlagsstemnet i Felt
Bryggja Skyttarlag