Torsdag 2.juli 2020
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Bryggja skule - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Åkerprosjekt

Bryggja skule har i samarbeid med Hei og Hå 4H søkt og fått midlar frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til helsefremjande tiltak. Vi ville lage eit prosjekt der barna får lære korleis vi kan dyrke sunn og god mat sjølve. Vi har fått laga oss ein åker på garden til Harald Maurstad, der vi vil dyrke grønsaker, korn og litt blomar. Bryggja Bondelag har vore kjempegreie og har teke på seg arbeidet med å få opparbeidd åkeren.

Vi starta opp prosjektet fredag 16.april. Då var Oddfrid Vereide frå Hei og Hå 4H saman med oss heile dagen. Ho lærte barna kva ein åker var, ei får, to- plogs skjær, frø og kva dei treng for å vekse seg store og sterke. Ho snakka også om kva arbeid vi måtte leggje ned for å få eit vellukka resultat. Barna var engasjerte og hadde mange spørsmål og svar. I mat-friminuttet fekk alle på skulen oppskjærne grønsaker og frukt, og det gjekk unna!

Bryggja skule skal no passe frøa til dei byrjar å spire, slik at vi kan plante dei ut. Medlemmane i 4H har teke på seg ansvaret for å passe åkeren i sommar, og så skal vi hauste eigenproduserte grønsaker utover sommaren og hausten. Vi kjem til å skrive og leggje ut bilder av prosjektet undervegs.

Jonas har hjelpt oss med å laga åker
Jonas har hjelpt oss med å laga åker

Vi laga til jord i pottene ute, alle har planta sine eigne plantar
Vi laga til jord i pottene ute, alle har planta sine eigne plantar

Vi tok med oss pottene med mold inn for å ha frø i dei
Vi tok med oss pottene med mold inn for å ha frø i dei

Alle pottene vart merka med kva vi hadde planta i dei ulike pottene
Alle pottene vart merka med kva vi hadde planta i dei ulike pottene

Grønsaker kutta opp i bitar smakar godt!
Grønsaker kutta opp i bitar smakar godt!

Blomkål frå eigen åker vert nok enno betre
Blomkål frå eigen åker vert nok enno betre

Gå til nyhendearkiv

Trekningsliste Bryggja skulekorps 23.06.2020
Bryggja Skulekorps
Sakliste og rekneskap til årsmøte i Bryggja utviklingslag den 29.06.2020
Plakat på saniteten sine onsdagsturane frå mai til 9.september 2020
Bryggja Sanitetsforening
Trekningsliste 2019 frå salgsmessa
Bryggja Bygdatun

 

8. jul
Onsdagstur til Kringla
Bryggja Sanitetsforening
15. jul
Onsdagstur til Skorsteinshola frå Navevatnet (nye skogsvegen)
Bryggja Sanitetsforening
22. jul
Onsdagstur Sætrevatnet frå Fagerlida
Bryggja Sanitetsforening
29. jul
Onsdagstur / Kløvertur til Tofta
Bryggja Sanitetsforening
5. aug
Onsdagstur til Yste Raudeggjevatnet frå Brunsvika
Bryggja Sanitetsforening
12. aug
Onsdagsturen til Ytre Hundeidesetra. Fellestur med Kjølsdalen. Merk kl 17.45 frå busskuret ved Bryggja Grendahus
Bryggja Sanitetsforening
16. aug
Søndag tur ilag med saniteten til Mosekleivhornet frå Hoddevikfjellet Stadt (fellestur), start kl 09.15
Bryggja Sanitetsforening
26. aug
Onsdagsturen/ Kløvertur til Navestøylen i Kjølsdalen, event til vatnet (fellestur), merk tidspunkt kl 17.30
Bryggja Sanitetsforening
2. sep
Onsdagstur til Rimsstadosen. Sløyfer setra i år også.
Bryggja Sanitetsforening
9. sep
Onsdagstur Torvhuse i trimløypa v/vassverket (grilling) KLØVERTUR
Bryggja Sanitetsforening
4. okt
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening