Tysdag 1.desember 2020
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Bryggja Pensjonistlag - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Årsmelding for 2004

Dette året har det vore 9 lagsmøte i Bygdatun + Julefesten på Fjordly. Det har vore tre styremøte; på det fyrste vart det bestemt å sende blomster til berre runde dagar.
På årsmøtet fekk vi ny leder Oddrun, nestleder Arnvid og skrivar Jofrid. Kasserer Arvid, Reidar og Solveig er òg med i styret. Det er 46 medlemer og kr 150 pr. stk. i medlemspenger.

Per Steinar Myklebust frå Eid har halde gymnastikk med oss på ei møte.
Helge Kragseth har halde foredrag om tru og overtru på fiske. Eit koseleg innslag på møtet.
Aslaug Gillesdal var med på møtet i mai og heldt andakt.

Anny og Egil var på visningstur til Tyskland.
Oddrun og Ingebjørg har vore på Fylkesårsmøte i Florø i mars.
Jetmund Myklebust vart vald til ny medlem i turnemnda for Karl Solibakke som var blitt sjuk.
Jetmund la opp reiseruta for dagsturen vi hadde til Valldal 30. juni. Turen kosta kr 8.000 for buss og ferge, og det ville laget koste. Vi var 40 stk. på tur i stålande sol.
Arnvid er medlem i eldrerådet i Vågsøy og han har vore på møte der.
Oddrun og Arvid har vore på eldremøte på Skei i 3 dager, og Margot Hessevik på kurs i seniordans i Sogndal.
2. oktober var det fest for ”Vi over 60” med mat, program og dans.
Laget har støtta hjarteaksjonenen med kr 500.
Magnhild har vore leiar i 7 år og Søgni skrivar like lenge, så dei fekk kvar sitt rosemåla skrin som takk for trufast arbeid.
Stor takk òg til Owesen som har vore med oss på alle møte med glad musikk.
Det har vore mellom 20 og 32 stykke på møta. På Julefesten på Fjordly var det 45 stk.
Ingebjørg, Eldbjørg og Jon var kjøkkenhjelp fram til sumaren. På hausten fram til jul var Ragnhild og Oddrun + Karstein kjøkkenhjelp.

Jofrid Solibakke

Gå til nyhendearkiv

Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))
Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))
Bilder frå 17-mai toget på Bryggja, og om morgonen
Har vi nokre nye nyheiter til Bryggja sida her ?
Status Sandvolleyballbana på Søholmen