Torsdag 17.oktober 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Bryggja Sanitetsforening - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Referat frå årsmøte

Av Astrid Midtbø

Årsmøte 2006 i Bryggja Sanitetsforening

Bryggja Sanitetsforening hadde årsmøte på Fjordly 9.februar med 21 medlemmar tilstades. Av årsmeldinga går det fram at foreninga pr.31.12.05 (hadde) har 148 hovudmedlemmar, 93 familiemedlemmar og 2 støttemedlemmar. Foreninga har i året som gjekk hatt 2 utsendingar til regionalt info-møte på Nordfjordeid, 2 til orienteringsmøte i Florø, vi har delteke på fleire møter angåande situasjonen for Nordfjord Sjukehus og hadde 2 utsendingar til fylkesårsmøtet som i år var på Bryggja.
Det var eit stort løft for foreninga, men med god hjelp av bygdefolket vart det eit vellukka arrangement som vi har fått mykje ros for. I samband med fylkesårsmøte nytta vi Fjordly og Holmely til overnatting og møtelokaler, og Bryggja Grendahus til mottaking fredag og festen på laurdagskvelden.
No er vi 18 aktive medlemmar i foreninga. Vi arrangerte turar i skog og mark kvar tysdag ettermiddag frå mai til september. I mai deltok vi på ”Vårsleppen” i Bryggja sentrum med sal av rømegraut og lodd.
Siste helga i mai hjelpte vi Vestavind då dei arrangerte stort songarstemne. Vi fekk god hjelp attende i juni på festkvelden på fylkesårsmøtet både med song og servering.
Frå september begynte vi å gå med handlevogna på Omsorgsenteret då bebuarane var flytta inn att. Vi serverte kaffi og kaker til dei den dagen dei kom igjen.
I slutten av september gjekk sanitetsdamene med bøsser på Bryggja og i Almenning og samla inn pengar til MR maskin ved Nordfjord Sjukehus.
På basaren vår den 23.oktober var vi så heldige å få besøk av radiograf Bjørn Tore Haugen som hadde ei interessant orientering om MR maskina. Basaren er den viktigaste inntektskjelda for saniteten, og vi hadde eit nettoresultat på kr 26000,-.
Andre inntektskjelder er sal av fastelavnsris.

I 2005 støtta vi merkesakene: Kreftsaka, revmatisme, barnesjukdomar, osteoporose, kvinnemedisinsk forsking og psykisk helsevern i Sogn og Fjordane med kr 2000,- kvar. Vi støtta Bryggja Grendahus med kr 5000,- til piano, MR maskina med kr 10000,- og dagsenteret Bryggja omsorgsenter fekk kr 16000,- til oppvaskmaskin.
Alle nyfødde på Bryggja og i Almenning fekk kvite badehandkle med saniteten sin logo på.

Styret i 2006 er:
Leiar:
Lillian Kriken

Nestleiar:
Marit Nore Sørhaug

Kasserar:
Randi Husevåg

Skrivar:
Astrid Midtbø

Styremedlem 1:
Alvhild Tunold

Styremedlem 2:
Liv Midtbø

Varamedlem 1: Laura Hole
Varamedlem 2: Randi Kvamme

Dei som vil låne krykkjer av sanitetsforeninga kan henvende seg til Magnhild Kjøllesdal. Bilbarnestolane kan lånast ved å henvende seg til Gunnvor Svoren på Omsorgsenteret.

Bryggja Sanitetsforening vil takke alle som har vore med å støtte oss i arbeidet vårt i året som gjekk.

Helsing
Bryggja Sanitetsforening.

Gå til nyhendearkiv

Invitasjon til frivillige lag og org. i Stad kommune. Innbyggjartreff 26.okt på Nordfjordeid
Trekningsliste frå sanitetsbasaren. Takk for all støtte og hjelp!
Bryggja Sanitetsforening
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
20. okt
Bryggja Sanitetsforening er med som bøsseberarar i årets TV-asksjon
Bryggja Sanitetsforening
20. okt
HAUSTFEST FOR HEI OG HÅ 4 H, dørene opner kl 15.15.
Hei og Hå 4H
26. - 27. okt
Salsmesse, påmelding innen 10-10-19
Bryggja Bygdatun
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind