Måndag 25.mars 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Bryggja Skulekorps - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

FRIFOND - Samskapning - Rett på Musikken

Av solveig

Bryggja skulekorps har fått tildelt kr. 23.000,- i FRIFOND 2007 frå Norges Musikkforbund.

I samband med arbeidet som er nedlagt for å skape økt intresse for korpset så har styret søkt Norges Musikkforbund om midlar til dette utviklingsarbeidet. Hausten 2007 fekk korpset tildelt kr. 23.000,- til dette arbeidet. Prosjektstart var våren 2007 og prosjektavslutning er satt våren 2008, event. haust 2008. Deler av prosjektet dreier seg blant annet om at vi startar aspirantopplæring frå 01. klasse . Dette for å bygge vidare på arbeidet som blant annet er nedlagt i barnehagen o.l. Korpset har idag 16 aspirantar. Hausten 2007 er nytta til at barna har brukt godt tid på å bli kjent med sitt instrument, og etter kvart er resultatet blitt svært godt. Disse aspirantane hadde sin første opptreden under skulekorpset sin arr. av julekonserten - luciadagen 13. desember.
Målet for våre aspirantar i prosjektet er: Skape trygghet, leik med musikk og ufarliggjøre at det er vanskelig å spille.

Takket være aktive musikkanter så har vi et velfungerende skulekorps dirigert av Sondre M. Nave. Gjennom prosjektet har vi instruktørhjelp av Tore og Monica.
Musikkantane tar idag sjølv aktivt ansvar å velge musikk, bestemme tidspunkt for øving, øvingshelger samt ulike arrangement som ein skal delta på. Det er innkjøp ein del nye notar som passar for vårt korps og musikkantane er allereide godt igang med å planlegge aktivitetar gjennom våren 2008. Gjennom hausten 2007 har korpset hatt ansvar for arrangement som :

Samspill kveldar for barn og ungdom,
Minikonsert for foreldre etter øvingslaurdag,
Overnatting i Grendahuset,
Julekonsert, (lucia),
Musikk under nissefest i Rimstadalen,
Juletrefest 3. juledag
Laurdagsøving med frukost i Grendahuset

Med andre ord vi har hatt en aktiv haust 2007. Vi nyttar høve til å takke for god hjelp og støtte gjennom 2007 og vi ser fram til et flott 2008 med god aktivitet i bygda vår.

Gå til nyhendearkiv

Søknadsskjema til Bryggja skule AS
17-mai komiteen på Bryggja 2019
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H
Status pr. 26.oktober. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Opning av "Draumeplassen" ved Lefdalsvatnet
Hei og Hå 4H
År 2018 er blitt eit år kor vi skriv «ny» historie for bygda vår.
Prolog ved markèring av Bygdatun sitt 20 års jubileum i 2015
Bryggja Bygdatun

 

9. mar - 23. mai
Vårplan til Fjordly ungdomssenter
27. mar
Orienteringsmøte ang. grensejustering
31. mar
MUSIKKBASAR for Bryggja skulekorps
Bryggja Skulekorps
4. apr
Årsmøte i Bryggja Utviklingslag, frist saker 28.mars
6. apr
Dugnad på skytebana Nave
Bryggja Skyttarlag
7. apr
Ytre Nordfjord Brass held konsert i Flatraket skule, sjå plakat på butikkane
Ytre Nordfjord Brass
17. apr
Revy og dans
Bryggja Bygdatun
28. apr
Samlagsstemnet i Felt
Bryggja Skyttarlag