Måndag 25.mars 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Bryggja Skulekorps - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Årsmøte i skulekorpset

årsmelding 2007

Skulekorpset har halde årsmøte og Solveig Midtbø fortset som leiar. Sjå under linken til skulekorpset under Lag og organisasjoner der vi har endra styret , her er årsmeldinga

ÅRSMELDING FOR 2007

Verv i Bryggja Skulekorps 2007:

STYRET:
LEIAR:
Solveig Midtbø

KASSERAR:
Britt Anne M. Solibakke

STYREMEDLEM: Karin Vambeseth
STYREMEDLEM: Einar Hessevik
STYREMEDLEM: Iselin E. Jepsen
1. VARA: Agnar Fagerlid
2. VARA: Oddfrid Vereide


STØTTELAGET:
Lagt til styret

VALNEMND: Jan Svein Hammer og Rita Husevåg

REVISORAR: Randi Husevåg og Jan Faksnes

MATERIALFORVALTARAR: Lagt til styret v/Iselin E. Jepsen


UIFORMSFORVALTAR: Anne Johanne Hammer

REPRESENTANTSKAPET
TIL GRENDAHUSET: Lagt til styret.

Sidan siste årsmøte har vi hatt 6 styremøter.

I perioden har korpset arrangert eller delteke på følgjande arrangement/aktivitetar: Basar i grendahuset, ”musikktur” til Ålesund, to øvingshelgar – ei av helgane med overnatting, julekonsert i Totlad Kyrkje (arrangør), julefest 3. juledag i grendahuset (arrangør), nissefest på Rimstad, og to ungdomskveldar i regi av musikkantane.

Fire av musikkantane deltok sommaren 2007 på musikkleir på Nordfjordeid i regi av musikkforbundet. Bingoane i 2007 har vore arrangert i samarbeid med Ytre Nordfjord Brass.

Frå hausten 2007 har korpset hatt ein gledeleg auke i talet på aspirantar då 14 nye melde si interesse.
Korpset har no i tillegg 12 spelande medlemmar.

Steinar Endal fungerte som dirigent og Sondre Nave og Tore Leivdal var instuktørar fram til sommaren. Ved sesongstart overtok Sondre som dirigent. Tore Leivdal og Monika Solheim har vore instruktøra siste halvår.

Lisbeth Våge i den kommunale musikkskulen har hatt ansvar for aspirantundervisinga.

Bryggja skulekorps har i 2007 fått tildelt kr. 23.000,- i frifondmidlar frå Norges Musikkforbund til prosjektet ”samskaping”. Prosjektet dreiar seg m.a. om å starte aspirantopplæring allereide i 1. klasse og arrangering av samspelkveldar for born og unge.


11.03.08

Einar Hessevik
skrivar

Gå til nyhendearkiv

Søknadsskjema til Bryggja skule AS
17-mai komiteen på Bryggja 2019
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H
Status pr. 26.oktober. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Opning av "Draumeplassen" ved Lefdalsvatnet
Hei og Hå 4H
År 2018 er blitt eit år kor vi skriv «ny» historie for bygda vår.
Prolog ved markèring av Bygdatun sitt 20 års jubileum i 2015
Bryggja Bygdatun

 

9. mar - 23. mai
Vårplan til Fjordly ungdomssenter
27. mar
Orienteringsmøte ang. grensejustering
31. mar
MUSIKKBASAR for Bryggja skulekorps
Bryggja Skulekorps
4. apr
Årsmøte i Bryggja Utviklingslag, frist saker 28.mars
6. apr
Dugnad på skytebana Nave
Bryggja Skyttarlag
7. apr
Ytre Nordfjord Brass held konsert i Flatraket skule, sjå plakat på butikkane
Ytre Nordfjord Brass
17. apr
Revy og dans
Bryggja Bygdatun
28. apr
Samlagsstemnet i Felt
Bryggja Skyttarlag