Torsdag 17.oktober 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Bryggja Skulekorps - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Årsmelding 2008 for Bryggja Skulekorps

Av Berit Kongsvik (skrivar)


Verv i Bryggja Skulekorps 2008:

STYRET:
LEIAR: Solveig Midtbø
KASSERER: Anne Britt Sørhaug
STYREMEDLEMMER:
Karin Vambeseth, Iselin Endal Jepsen,Berit Kongsvik
1. VARA: Agnar Fagerlid
2. VARA: Oddfrid Vereide

VALNEMND: Åge Kassen, Rita Husevåg

REVISORAR: Randi Husevåg, Jan Faksnes

MATERIALFORVALTAR: Lagt til styret v/Iselin Edal Jepsen

UNIFORMSFORVALTAR: Anne Johanne Hammer

REPRESENTANTSKAPET TIL
GRENDAHUSET: Lagt til styret.

Sidan siste årsmøte har vi hatt 5 styremøter.

I perioden har korpset arrangert eller delteke på følgjande aktivitetar:
Aspirantane deltok på aspiranttreff på Skavøypoll skule i mars 2008. Basar i Grendahuset.
17. mai arrangement. Sommerkonsert/sjøkantkonsert ved Nore Fjordsenter som avslutning våren 2008.Etterpå var det grillfest for musikantane.
2 øvingshelgar, den eine saman med Ytre Nordfjord Brass og Flatraket Skulekorps, og der musikantane i Bryggja Skulekorps og Flatraket Skulekorps fekk overnatte i Grendahuset.
Korpset var med på Kunst- og handverksmessa i Grendahuset i nov. –08, og selde bl.a. juledekorasjonar, heimelaga drops, strikka sokkar m.m.
Dei yngste musikantane hadde Bowling-kveld i Måløy i desember.
Korpset deltok på julekonsert og spelte på nissefest i Rimstad, i tillegg til at korpset arrangerte juletrefest i romjula.
Der har vore 3 musikk-/diskotekkveldar for musikantane.
Korpset spela saman med Flatraket Skulekorps og Ytre Nordfjord Brass på YNB sin basar 1. mars i år.

Dei største musikantane var på tur til Kiel frå 05.03. til 08.03.09.
Denne turen har dei vore lova ei stund, som ei påskjønning for at dei ”heldt ut” til korpset kom seg på fote igjen.

Antal medlemmar i 2008: 10 i korpset og 13 aspirantar.

Sondre Mathias Nave dirigerte korpset fram til sommaren 2008. Kari og Dagfinn Solheim har dirigert korpset sidan hausten 2008. Tore Leivdal og Kjetil Solheim har vore instruktør på trommer. Av andre som har vore med og hjelpt til kan nemnast Cathrine Eide Vambeseth og Monica Solheim.

Lisbeth Våge i den kommunale musikkskulen har hatt ansvar for aspirantundervisninga.

10.03.09

Berit Kongsvik
sekretær


Gå til nyhendearkiv

Invitasjon til frivillige lag og org. i Stad kommune. Innbyggjartreff 26.okt på Nordfjordeid
Trekningsliste frå sanitetsbasaren. Takk for all støtte og hjelp!
Bryggja Sanitetsforening
Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
20. okt
Bryggja Sanitetsforening er med som bøsseberarar i årets TV-asksjon
Bryggja Sanitetsforening
20. okt
HAUSTFEST FOR HEI OG HÅ 4 H, dørene opner kl 15.15.
Hei og Hå 4H
26. - 27. okt
Salsmesse, påmelding innen 10-10-19
Bryggja Bygdatun
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind