Måndag 25.mars 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Bryggja Skulekorps - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Årsmelding 2008 for Bryggja Skulekorps

Av Berit Kongsvik (skrivar)


Verv i Bryggja Skulekorps 2008:

STYRET:
LEIAR: Solveig Midtbø
KASSERER: Anne Britt Sørhaug
STYREMEDLEMMER:
Karin Vambeseth, Iselin Endal Jepsen,Berit Kongsvik
1. VARA: Agnar Fagerlid
2. VARA: Oddfrid Vereide

VALNEMND: Åge Kassen, Rita Husevåg

REVISORAR: Randi Husevåg, Jan Faksnes

MATERIALFORVALTAR: Lagt til styret v/Iselin Edal Jepsen

UNIFORMSFORVALTAR: Anne Johanne Hammer

REPRESENTANTSKAPET TIL
GRENDAHUSET: Lagt til styret.

Sidan siste årsmøte har vi hatt 5 styremøter.

I perioden har korpset arrangert eller delteke på følgjande aktivitetar:
Aspirantane deltok på aspiranttreff på Skavøypoll skule i mars 2008. Basar i Grendahuset.
17. mai arrangement. Sommerkonsert/sjøkantkonsert ved Nore Fjordsenter som avslutning våren 2008.Etterpå var det grillfest for musikantane.
2 øvingshelgar, den eine saman med Ytre Nordfjord Brass og Flatraket Skulekorps, og der musikantane i Bryggja Skulekorps og Flatraket Skulekorps fekk overnatte i Grendahuset.
Korpset var med på Kunst- og handverksmessa i Grendahuset i nov. –08, og selde bl.a. juledekorasjonar, heimelaga drops, strikka sokkar m.m.
Dei yngste musikantane hadde Bowling-kveld i Måløy i desember.
Korpset deltok på julekonsert og spelte på nissefest i Rimstad, i tillegg til at korpset arrangerte juletrefest i romjula.
Der har vore 3 musikk-/diskotekkveldar for musikantane.
Korpset spela saman med Flatraket Skulekorps og Ytre Nordfjord Brass på YNB sin basar 1. mars i år.

Dei største musikantane var på tur til Kiel frå 05.03. til 08.03.09.
Denne turen har dei vore lova ei stund, som ei påskjønning for at dei ”heldt ut” til korpset kom seg på fote igjen.

Antal medlemmar i 2008: 10 i korpset og 13 aspirantar.

Sondre Mathias Nave dirigerte korpset fram til sommaren 2008. Kari og Dagfinn Solheim har dirigert korpset sidan hausten 2008. Tore Leivdal og Kjetil Solheim har vore instruktør på trommer. Av andre som har vore med og hjelpt til kan nemnast Cathrine Eide Vambeseth og Monica Solheim.

Lisbeth Våge i den kommunale musikkskulen har hatt ansvar for aspirantundervisninga.

10.03.09

Berit Kongsvik
sekretær


Gå til nyhendearkiv

Søknadsskjema til Bryggja skule AS
17-mai komiteen på Bryggja 2019
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H
Status pr. 26.oktober. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Opning av "Draumeplassen" ved Lefdalsvatnet
Hei og Hå 4H
År 2018 er blitt eit år kor vi skriv «ny» historie for bygda vår.
Prolog ved markèring av Bygdatun sitt 20 års jubileum i 2015
Bryggja Bygdatun

 

9. mar - 23. mai
Vårplan til Fjordly ungdomssenter
27. mar
Orienteringsmøte ang. grensejustering
31. mar
MUSIKKBASAR for Bryggja skulekorps
Bryggja Skulekorps
4. apr
Årsmøte i Bryggja Utviklingslag, frist saker 28.mars
6. apr
Dugnad på skytebana Nave
Bryggja Skyttarlag
7. apr
Ytre Nordfjord Brass held konsert i Flatraket skule, sjå plakat på butikkane
Ytre Nordfjord Brass
17. apr
Revy og dans
Bryggja Bygdatun
28. apr
Samlagsstemnet i Felt
Bryggja Skyttarlag