Fredag 20.september 2019
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Bryggja Sanitetsforening - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Vekst på Bryggja

Av M. Sørhaug

Gledeleg å registrere at unge mennesker vel å kome tilbake til Bryggja.

Vi treng unge engasjerte folk. Aktive lag og organisasjonar er med å held aktivitet og posetiv samkvem i lokalsamfunnet. Kampen for Bryggja skule har vore eit varmt tema i mange år. Her har vi heldigvis hatt politikarar med god innstilling for å sjå nytten av bærekraftige gode lokalsamfunn. Ei de-sentral utvikling er grunnlaget for å gje distrikts-Noreg ei god og trygg framtid.
Velkomne attende til Bryggja.

Gå til nyhendearkiv

Bryggja utviklingslag har starta bulystprosjekt for Bryggja.
Bilde mala av Erling Solheim, gje bud
Status 17.juni 2019. Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Tusen takk frå 17.mai komiteen !
Cruiseanløp til Norfjord i 2019
Søknadsskjema til Bryggja skule AS
Trekningsliste, Haustfesten til Hei og Hå 4H
Hei og Hå 4H

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
29. sep
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening
26. - 27. okt
Salsmesse, påmelding innen 10-10-19
Bryggja Bygdatun
2. nov
Country-fest i Bryggja Kulturhus
Vestavind