Torsdag 1.oktober 2020
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Rimstaddalen og Totland utmarkslag - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Rydding av Gamle Postvegen

Av Stig-Rune Maurstad

I 2003 vart det søkt om middlar til rydding av "Postvegen", og søknaden vart innvilga. Arbeidet har for det meste vert utsatt, men har no(2006) komt i gong for fullt. Gerd Endestad tok ansvaret for å få arbeidet i gong, og piska dugnadsgjengen opp gjennom råsa.
Her følgjer eit utdrag frå Gerds "dugnadsdagbok":

Dugnadsarbeid på stien/råsa/vegen "Postvegen" har vore 9/5-06 og 27/5-06, dertil ein gong tidleg i september -05. No er det klart rydda til "Løypinga". Litt smårusk som greiner og lyng som ligg igjen i råsa bør ryddast vekk, seier Olav som var med og organiserte siste dugnadsdagen.
Vi vil uansett ha 1 dag til med dugnad, då meint for å legge stein ned i våte områder av råsa, eventuelt grøfte ut om dette let seg gjere. Vil verte i sommar/tidleg haust.

Gerd Endestad.

Gå til nyhendearkiv

Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))
Trekningsliste Vårlotteri, Vestavind 2020
Vestavind
Trekningsliste Bryggja skulekorps 23.06.2020
Bryggja Skulekorps
Sakliste og rekneskap til årsmøte i Bryggja utviklingslag den 29.06.2020