Fredag 22.juni 2018
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Bryggja Sanitetsforening - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Onsdagstur / Kløvertur på Bryggja, her ligg plakaten

Oppmøte ved busskuret v/Grendahuset kl 18.00

Av Randi Husevåg

.
Her ligg plakaten over onsdagturane og kløverturane 2018

Onsdagsturane/ Kløverturane starter no oppatt og vi håper mange vil vere med oss i år.
Ei del av desse turane vert lette turar som vi kaller Kløverturer, sjå plakat som kjem opp på butikken, Bakeriet og her på Bryggjasida. Ta kontakt dersom de treng transport på turane.

Her kan de lese meir om vår nye basisaktiviteten Kløvertur

Ta kontakt med Marit Nore Sørhaug mobil nr.957 50 876 om de treng transport.

Gå til nyhendearkiv

År 2018 er blitt eit år kor vi skriv «ny» historie for bygda vår.
Status pr.13.juni, Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Onsdagstur / Kløvertur på Bryggja, her ligg plakaten
Bryggja Sanitetsforening
Søknadskjema for elevopptak i Bryggja skule AS, og skjema for samtykkje
Referat frå Bryggja utviklingslag sine møter

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00