Måndag 25.juni 2018
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Bygdatun - Arrangement

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

ÅRSMØTE FOR BRYGGJA GRENDAHUS

Tid: Onsdag 14. mars kl. 19:00
Stad: Bryggja Grendahus
Arrangør: Styret for grendahuset

Ei lita påminning om komande årsmøte for grendahuset. Annonsert i FjT 9/2-18
Vanlege årsmøtesaker

Det er svært ynskjeleg at bygdefolket møter opp!

VEL MØTT

-Styret

Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))
År 2018 er blitt eit år kor vi skriv «ny» historie for bygda vår.
Status pr.13.juni, Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Onsdagstur / Kløvertur på Bryggja, her ligg plakaten
Bryggja Sanitetsforening
Søknadskjema for elevopptak i Bryggja skule AS, og skjema for samtykkje
Referat frå Bryggja utviklingslag sine møter