Måndag 25.juni 2018
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Ytre Nordfjord Brass - Arrangement

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Julekonsert i Totland kyrkje, julekafe etterpå i Grendahuset

Tid: Søndag 3. desember kl. 16:00
Stad: Totland kyrkje
Arrangør: Ytre Nordfjord Brass

Velkomne til julekonsert !

Dei som deltek er YNB, Skulemusikken, Vestavind og Skulekoret

Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))
År 2018 er blitt eit år kor vi skriv «ny» historie for bygda vår.
Status pr.13.juni, Gapahuk ved Lefdalsvatnet, 4H-prosjekt
Hei og Hå 4H
Onsdagstur / Kløvertur på Bryggja, her ligg plakaten
Bryggja Sanitetsforening
Søknadskjema for elevopptak i Bryggja skule AS, og skjema for samtykkje
Referat frå Bryggja utviklingslag sine møter