Onsdag 13.desember 2017
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Ytre Nordfjord Brass - Arrangement

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Julekonsert i Totland kyrkje, julekafe etterpå i Grendahuset

Tid: Søndag 3. desember kl. 16:00
Stad: Totland kyrkje
Arrangør: Ytre Nordfjord Brass

Velkomne til julekonsert !

Dei som deltek er YNB, Skulemusikken, Vestavind og Skulekoret

Midtpunkttreff i grendahuset med Pub, Mini-Quiz og Dans i Grendahuset den 29.desember, plakat
Prolog ved markèring av Bygdatun sitt 20 års jubileum i 2015
Bryggja Bygdatun
Program ut året for Bakeriet på Bryggja
Oppdatering grensejustering:
Vinnarar av gevinstar på salsmessa 2017
Bryggja Bygdatun

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
29. des
Midtpunkttreff frå kl 19.00 i grendahuset med Pub, Mini-Quiz og Dans