Laurdag 20.januar 2018
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Fjordly Ungdomssenter


Fjordly ungdomssenter


Fjordly Ungdomssenter vart innvigd i pinsa 1973 og seinare påbygd i 1984.

Fjordly Ungdomssenter er leirstaden som barn, tenåringar og vaksne frå heile Nordfjord reiser til.
Vi tek også imot kurs, konferansar, bryllaup, åremålsdagar og andre samlingar på bestilling, eller berre overnatting.
Staden har 6 hytter til overnatting. 2 av dei er nye, og éi av dei nye hyttene er ei stor vinkelhytte med stove i midten. På fleire av hyttene er det høve til å ordne seg med mat sjølv på eit enkelt kjøkken.

inne i bønehytta
inne i bønehytta
Vi har også eit mindre bønnekappel, eit lite, lunt bygg med sine karakteristiske 6 kantar.Uteområdet er prega av vakker natur og mange moglegheiter. Fjordly ligg på ein holme med veg til fastlandet, og her er både badeplass og flytebryggje med 4 robåtar og 2 kanoar. Vi har store plenareal og ei fotballbane, nett til volleyball, tennis og badminton, ei eiga taubane, bålplass med grillgrue og mykje, mykje meir.

Frå Fjordly er det kort veg til turstigar og fiskevatn.Ta turen og kom på Fjordly!
Prolog ved markèring av Bygdatun sitt 20 års jubileum i 2015
Bryggja Bygdatun
Program for Desember på Bakeriet, Bryggja
Oppdatering grensejustering:
Vinnarar av gevinstar på salsmessa 2017
Bryggja Bygdatun
Trekningsliste frå 4H haustfesten 2017
Hei og Hå 4H

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
24. mar
Påskequiz, pub og dans med Steinar Engelbrektson i Grendahuset