Årsmøte i Bryggja og omegn JFF 1.juni. Nytt namn Ytre Nordfjord JFF

Skrive av: Randi Husevåg, 05. Jun 2022

Bryggja og omegn JFF har endra namn til Ytre Nordfjord JFF.

som leiar var Jostein Hole vald. 

Nestleiar: Martine Tautra

Kasserar: Tom Andre Svoren

Styremedlemmer: Espen Aaland og Lennart Ekremsæter

1.vara Magne Svoren

2.vara Andre Tenden