Status Sandvolleyballbana på Søholmen

Skrive av: R. Husevåg, 24. Feb 2017

Vi nytta tela som var i februar til å få køyrt ut resten av sanden til volleyballbana på Søholmen. No gjenstår det litt på rama rundt bana og litt finplanering av sanden. Så må nettet monterast og då er bana klar til bruk.

Sjå bilda her under prosjekt Søholmen