Laurdag 25.november 2017
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Nyhende

meir info om innbyggjarhøyringa i Bryggja

Av melding frå Ø.Hessevik
Les meir info her
.

(Sist oppdatert 10.august 2017, 15:54)

Gå til nyhendearkiv

Prolog ved markèring av Bygdatun sitt 20 års jubileum i 2015
Bryggja Bygdatun
Program ut året for Bakeriet på Bryggja
Oppdatering grensejustering:
Vinnarar av gevinstar på salsmessa 2017
Bryggja Bygdatun
Trekningsliste frå 4H haustfesten 2017
Hei og Hå 4H

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
3. des
Julekonsert i Totland kyrkje, julekafe etterpå i Grendahuset
Ytre Nordfjord Brass