Fredag 22.september 2017
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Nyhende

Bygdamøte, val av rep.til fellesnemnd i Stad kommune

Av Ø. Hessevik
Det vert invitert til bygdamøte tysdag 12/9 klokka 20.00 på grendahuset.
Det vert val av personar/gruppe som skal arbeide opp mot fellesnemnda i nye Stad kommune. Ynskjer du å bidra i denne gruppa eller veit om gode kandidatar, gje ein av oss i arbeidsgruppa eit tips.
Arbeidsgruppa i Bryggja utviklingslag

(Sist oppdatert 07.september 2017, 15:41)

Gå til nyhendearkiv

Bygdamøte, val av rep.til fellesnemnd i Stad kommune
Helsing til Davik Sanitetsforening den 26.august 2017
Bryggja Sanitetsforening
Plakat over onsdagsturane
Bryggja Sanitetsforening
meir info om innbyggjarhøyringa i Bryggja
Trekningsliste frå Bygdelotteriet 17.mai 2017
Referat frå fylkesmannen, 04.07.2017, grensejustering Bryggja
Bilder frå 17-mai toget på Bryggja, og om morgonen

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
1. okt
Sanitetsbasar
Bryggja Sanitetsforening
7. okt
Vestavind arrangerer "Oktoberfest" i Bryggja Grendahus
Vestavind