Fredag 24.november 2017
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Kystlaget Hornelen

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement


Innkalling til årsmøte for 2015 i Hornelen Kystlag


Torsdag den 3.Mars 2016 kl. 18.30

Stad for årsmøtet: Lefdal, hjå Sigmund LarsenSaksliste:


Sak 1 : Godkjenning av saksliste og innkalling til årsmøte.

Sak 2 : Val av møteleiar , skriver og to medlemmer til å skrive under møteprotokollen.

Sak 3 : Årsmelding for 2015.

Sak 4 : Rekneskap for 2015.

Sak 5 : Budsjett for 2016.

Sak 6 : Arbeidsplan for 2016.

Sak 7: Val

Sak 8: Innkomne saker


Saker som skal behandlast på årsmøtet må være levert innan lørdag 25.02.2016
til Sigmund Larsen
E-post: siglarse@online.no eller mob.95223529


Med helsing

Styret i Hornelen kystlag

Prolog ved markèring av Bygdatun sitt 20 års jubileum i 2015
Bryggja Bygdatun
Program ut året for Bakeriet på Bryggja
Oppdatering grensejustering:
Vinnarar av gevinstar på salsmessa 2017
Bryggja Bygdatun
Trekningsliste frå 4H haustfesten 2017
Hei og Hå 4H

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
3. des
Julekonsert i Totland kyrkje, julekafe etterpå i Grendahuset
Ytre Nordfjord Brass