Onsdag 25.april 2018
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Hei og Hå 4H - Om oss

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Styret for 2014

Leiar: Sigurd Olav Husevåg
Nestleiar: Kurt-Inge Midtbø
Sekretær Anna Totland Kupen
Kasserar: Mikkel Pedersen Garshol
Styremedlem: Rakel Viktoria Sjåstad Sørhaug4H i Sogn og Fjordane
Norske 4H

Klubbrådgjevarar

Oddfrid Vereide
Nina Helen Brobakke Midtbø
Christoffer Gotteberg Hovden
Maren Midtbø Heggedal
Sigrid Johanne Husevåg
Hei og Hå 4H
v/ klubbrådgjevar A, Oddfrid Vereide
6711 Bryggja
oddfrid.vereide@navegard.no
Teikningsblankett emisjon Bryggja Skule AS, og les fylgjeskrivet
Trekningsliste , frå Vestavind 's SYNG MED OSS 18.mars 2018
Vestavind
Prolog ved markèring av Bygdatun sitt 20 års jubileum i 2015
Bryggja Bygdatun
Oppdatering grensejustering:
Vinnarar av gevinstar på salsmessa 2017
Bryggja Bygdatun

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
5. feb - 1. jun
Vårplan til Fjordly ungdomssenter
28. apr
DUGNAD INNE OG UTE PÅ GRENDAHUSET
Bryggja Bygdatun