Laurdag 20.januar 2018
tips, tilbakemeldingar og stoff til Bryggja.no

Hei og Hå 4H - Om oss

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Styret for 2014

Leiar: Sigurd Olav Husevåg
Nestleiar: Kurt-Inge Midtbø
Sekretær Anna Totland Kupen
Kasserar: Mikkel Pedersen Garshol
Styremedlem: Rakel Viktoria Sjåstad Sørhaug4H i Sogn og Fjordane
Norske 4H

Klubbrådgjevarar

Oddfrid Vereide
Nina Helen Brobakke Midtbø
Christoffer Gotteberg Hovden
Maren Midtbø Heggedal
Sigrid Johanne Husevåg
Hei og Hå 4H
v/ klubbrådgjevar A, Oddfrid Vereide
6711 Bryggja
oddfrid.vereide@navegard.no
Prolog ved markèring av Bygdatun sitt 20 års jubileum i 2015
Bryggja Bygdatun
Program for Desember på Bakeriet, Bryggja
Oppdatering grensejustering:
Vinnarar av gevinstar på salsmessa 2017
Bryggja Bygdatun
Trekningsliste frå 4H haustfesten 2017
Hei og Hå 4H

 

4. jan - 31. des
Bingo kvar mandag frå kl.19.00
24. mar
Påskequiz, pub og dans med Steinar Engelbrektson i Grendahuset