Folkemøte 25.nov. ang. budsjett og om Bryggja omsorgssenter

Start 25.11.2022
Arrangør for bygda v/Sverre og Solveig
Stad Bryggja Grendahus

Her kan de lese notatet til budsjettsaka;-Omsorgstrappa og Bryggja omsrogssenter Sak frå Stad kommune